English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  
        

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančių viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą.
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei rekomendacijas.
4. Savarankiškai ir racionaliai organizuoti ir planuoti savo veiklą.
5. Išmanyti įstaigos veiklos pobūdį.
6. Žinoti pavaldžių savivaldybei įstaigų, įmonių struktūras, veiklos sritis.
7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
8. Sugebėti bendrauti, vesti dalykinius pokalbius, pasitarimus, posėdžius, aiškiai  kalbėti, nuosekliai dėstyti mintis.
9. Sugebėti vertinti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas.
10.Išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
11.Turi būti pareigingas, sąžiningas.
        

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

      
1. Sprendžia jo kompetencijai priklausančius ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu perduotus klausimus, organizuoja numatytų tikslų įgyvendinimą.
2. Atlieka personalo valdymo funkcijas, kurias jam paveda savivaldybės administracijos direktorius, padeda savivaldybės administracijai rengti ir įgyvendinti savivaldybės užsibrėžtus uždavinius personalo klausimais.
3. Dalyvauja vertinant įstaigos vadovų ir savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
4. Vykdo mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, sprendžia su šiais pavedimais susijusius klausimus pagal savo kompetenciją, administruoja struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių, atskirų specialistų darbą.
5. Dalyvauja tarybos, tarybos kolegijos, komitetų posėdžiuose, savivaldybės administracijos pasitarimuose.
6. Kontroliuoja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, ar vykdomi savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimai, mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.
7. Tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų apskaitą, saugoja jas, atsako už pateiktų duomenų konfidencialumą;
8. Kontroliuoja, ar vykdomos savivaldybės  kontrolieriaus ir Centralizuotos vidaus audito skyriaus rekomendacijos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl priemonių šioms rekomendacijoms vykdyti.
9. Išduoda leidimus organizuoti viešus renginius Elektrėnų savivaldybėje, organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą per šiuos renginius.
10.Organizuoja savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių mokymą bei kvalifikacijos kėlimą, rengia mokymo planus, tvirtina mokymo prioritetus.
11. Kuruoja administracijos direktoriaus įsakymu priskirtas sritis.
12. Vykdo naudojimosi savivaldybės administracijos tarnybiniu transportu kontrolę. 
13. Sprendžia turizmo paslaugų licencijų suteikimo klausimus. 
14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu reglamentuotomis taisyklėmis tvarko savivaldybės administracijos reprezentacines išlaidas, sudaro jų sąmatas, nurašymo aktus, teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui. 
15. Pagal kompetenciją rengia tarybos, tarybos kolegijos ir kitų teisės aktų projektus.
16. Atsako į raštus, paklausimus, nagrinėja skundus pagal kompetenciją ir laiku teisės aktu nustatyta tvarka pateikia atsakymu.
17. Teikia konsultacijas savivaldybės administracijos skyriams, tarnyboms, seniūnijoms, savivaldybei pavaldžioms įstaigoms personalo valdymo, valstybės tarnybos, darbo santykių, mokymosi, kvalifikacijos kėlimo klausimais. 
18. Dalyvauja priskirtų darbo grupių ir komisijų darbe.
19. Nesant savivaldybės administracijos direktoriaus (jam susirgus, atostogų ar komandiruočių laikotarpiu),  atlieka administracijos direktoriaus funkcijas.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-23 11:38:48
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.