English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Mero patarėjas Vaidas Andriejauskas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:    
  1. turėti  aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
  2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, finansų valdymą biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, turizmo ir verslo plėtrą, investicijų sritis;
 3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, elektroniniu paštu, internetu;
 4. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;    
 5. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, analizuoti situaciją ir teikti perspektyvinius siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. gebėti atlikti teisės aktų analizę, teikti išvadas.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, Sekretoriato   uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 1. padeda įgyvendinti mero ir savivaldybės tarybos suformuotą politiką;
 2.  dalyvauja rengiamų programų, strateginių planų, investicinių projektų svarstyme, teikia pasiūlymus bei rekomendacijas šiais klausimais;
 3.  mero pavedimu rengia teisės projektus pagal savo kompetenciją; 
 4. teikia merui informaciją ir (ar) pasiūlymus viešosios tvarkos, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešojo administravimo ir jaunimo politikos klausimais;
 5.  padeda kontroliuoti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, teisės aktai, tarybos ir tarybos kolegijos sprendimai, mero potvarkiai, kontroliuoti jų įvykdymą numatytais terminais, teikia ataskaitas merui;
 6. koordinuoja informacijos pateikimą visuomenei, prireikus atstovauja savivaldybei ir merui per žiniasklaidos priemonę;
 7. dalyvauja nagrinėjant gyventojų prašymus, skundus; pagal savo kompetenciją siūlo galimus problemų, dėl kurių skundžiasi gyventojai ar įstaigų, įmonių bei visuomeninių organizacijų atstovai, sprendimo variantus;
 8. dalyvauja tarybos, tarybos kolegijos, komitetų posėdžiuose, administracijos pasitarimuose;
 9. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, rūpintis mero institucijos darbo viešumu, skaidrumu ir teigiamu įvaizdžio formavimu;
 10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 11. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant kultūros renginius, siekiant padėti merui tinkamai palaikyti ryšį su savivaldybės bendruomenėmis, jaunimo, kultūros ir kt. organizacijomis;
 12. dalyvauja susirinkimuose, aktualių klausimų svarstyme ir pateikia informaciją merui;
 13. dalyvauja organizuojant ir organizuoja viešus renginius – mero, mero pavaduotojo susitikimus su visuomene, pagal savo kompetenciją siūlo galimus problemų sprendimo būdus, siekiant padėti merui užtikrinti gyventojų ir bendruomenių interesų tenkinimą;
 14. organizuoja mero vardu vykdomus proginius renginius, verslo popietes, konkursus, viešas diskusijas ar debatus, labdaros renginius;
 15. mero pavedimu organizuoja savivaldybės tarybos narių, mero, mero pavaduotojo susitikimus su savivaldybės verslininkais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovais rūpimiems klausimams aptarti;
 16. kaupia, apibendrina ir teikia merui informaciją, reikalingą pasirengti viešiems pasisakymams;
 17. dalyvauja rengiant savivaldybės mero ir savivaldybės veiklos ataskaitos projektą (rinka, sistemina, analizuoja duomenis ir informaciją);
 18. pagal mero įgaliojimus atstovauja savivaldybei oficialiuose priėmimuose, susitikimuose, renginiuose, nevyriausybinėse organizacijose bei užsienyje;
 19. palaiko savivaldybės ryšį su Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) per dokumentų valdymo programą „WebPartner“: priima dokumentus iš LSA, teikia merui vizuoti, persiunčia savivaldybės darbuotojams, kontroliuoja užduočių vykdymą; 
  20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio mero, Sekretoriato vedėjo pavedimus pagal kompetenciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-05 16:32:48
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.