English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, finansų valdymą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą ir gebėti juos taikyti;
3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo patirtį;
4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų projektų rengimo, struktūrinių fondų lėšų administravimo srityje;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, savivaldybės tarybos ir tarybos kolegijos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus;
2. rengia pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos ir tarybos kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
3. dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, savivaldybės administracijos pasitarimuose;
4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybės administracijai valstybinėse ir kitose institucijose;
5. organizuoja ir vadovauja Skyriaus veiklai, užtikrina, kad Skyriaus darbuotojai vykdytų savo pareigas, kontroliuoja jų darbo rezultatus ir darbo drausmę;
6. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus, darbuotojų pareiginių nuostatų, pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų;
7. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
8. teikia pasiūlymus dėl lėšų skirstymo, formuojant savivaldybės biudžetą, įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių, Kelių priežiūros ir plėtros ir kitų fondų;
9. bendradarbiauja su vykdančiomis, administruojančiomis ir kitomis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą;
10. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant nacionalines ir regionų plėtros programas;
11. koordinuoja savivaldybei priklausančio turto valdymą ir priežiūrą;
12. koordinuoja atliekamą statinių (priskirtų savivaldybės kompetencijai) naudojimo priežiūrą;
13. pagal administracijos direktoriaus pasirašytas sutartis organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybą, remontą (paprastą ir kapitalinį), rekonstrukciją (toliau statyba), vykdo statybos darbų užsakovo funkcijas ir administruoja Skyriui skirtų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų, Europos  Sąjungos struktūrinių fondų, Kelių priežiūros ir plėtros fondo, kitų fondų lėšų panaudojimą, pasirašydamas pažymas (forma Nr. 3);
14. pagal savo kompetenciją priima ir išnagrinėja mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus vizuojamus valstybinių institucijų ir organizacijų raštus, rengia ir derina atsakymus;
15. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus ir skundus, derina atsakymus, priima interesantus;
16. dalyvauja paskirtų komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
17. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ataskaitas, teikia statistinius duomenis, kitą informaciją kitoms valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia duomenis savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir valstybės tarnautojams, nepriklausantiems struktūriniams padaliniams;
19. konsultuoja savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones, seniūnijas ir gyventojus ūkinės ir energetinės veiklos klausimais;
20. teikia gyvenamųjų namų bendrijų vadovams, individualiems statytojams, ūkininkams kvalifikuotus pasiūlymus komunalinio ūkio klausimais;
21. derina savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės įmonėms, gyventojams teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo;
22. dalyvauja civilinės saugos darbe;
23. rengia ir teikia savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir savivaldybės tarybai Skyriaus veiklos ataskaitas;
24. dalyvauja susitikimuose su gyventojais ūkio, ekonomikos, investicijų ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
25. atlieka pirkimų iniciatoriaus funkcijas pagal Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles;
26. nustato Skyriui reikalingų prekių ir paslaugų poreikį;
27. pagal kompetenciją prisideda prie Elektrėnų savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo;
28. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vienkartinio pobūdžio mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir pavaduotojo pavedimus pagal kompetenciją;
29. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-09 16:24:54
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.