English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Architektūros ir Kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, kitus įstatymus ir įstatymus įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių statybą, nekilnojamojo kultūros paveldo turto ekologiją, paminklotvarką, geodezinius darbus, žemėtvarką;
3. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriaus programa, GIS, CAD projektavimo programomis, naudotis internetu, elektroniniu paštu);
5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teritorijų planavimo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, saugomų teritorijų planavimo srityse;
6. turėti ne mažesnį kaip 3 metų administracinio darbo stažą viešojo administravimo įstaigoje;
7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO REIKALAVIMAI

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
3. atsiskaito įstaigos vadovui už Skyriaus veiklą;
4. teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo, Skyriaus tarnautojų skatinimo ar baudimo, kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
5. kontroliuoja, kaip Skyriaus tarnautojai vykdo pareigas;
6. supažindina Skyriaus tarnautojus su jų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
7. užtikrina nenutrūkstamą Skyriaus darbą, kai darbo vietoje laikinai nėra Skyriaus tarnautojų;
8. paskirsto darbus Skyriaus tarnautojams;
9. rengia savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją, atsako į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus;
10. nustatytu laiku priima interesantus;
11. koordinuoja savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų, statinių projektų rengimą, pagal kompetenciją – žemės klausimus, atlieka kitas įstatymų ir įstatymus įgyvendinamųjų teisės aktų numatytas funkcijas, susijusias su teritorijų planavimu, pastatų ir statinių projektavimu, geodezija, paminklotvarka, kraštotvarka, ekologija;
12. teikia visuomenei informaciją apie parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, pastatų ir statinių techninius projektus;
13. analizuoja savivaldybės plėtros raidą, teikia pasiūlymus dėl planavimo tikslų ir sprendinių;
14. teikia administracijos direktoriui Skyriaus veiklos ataskaitas;
15. padeda atlikti teritorijų planavimo ar kitų projektavimo darbų pirkimų iniciatoriaus funkcijas pagal Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles, rengia būtiną papildomą medžiagą (schemas, planus, pasiūlymus, skaičiavimus, eskizus ir kt.);
16. nustato Skyriui reikalingų prekių ir paslaugų poreikį;
17. pagal kompetenciją prisideda prie Elektrėnų savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo, teikia pagalbą kitiems skyriams;
18. kai Architektūros ir teritorijų planavimo įstatyme nurodytų objektų planavimo ir projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Architektūros įstatyme nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į šio įstatymo nurodytus architektūros kokybės kriterijus, dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
19. užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą;
20. atlieka kitas šiame ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas, architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio, meninio aplinkos formavimo klausimus;
21. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-04 15:36:01
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.