English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Donatas Matijoška
Specialieji reikalavimai

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų patirtį žemės ūkio srityje;
 3. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais melioracijos, žemės ūkio veiklos, regionų plėtros politiką, struktūrinių fondų paramą gamintojams, kaimo plėtrą, žemės ūkio gamybą;
 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
 5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo, apskaitos taisykles.
Valstybės tarnautojo funkcijos

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 1. įgyvendina savivaldybėje Vyriausybės ir savivaldybės politiką melioracijos, žemės ūkio gamybos ir kaimo gyventojų užimtumo srityje, vykdo savivaldybėje valstybines ir regionines programas, įgyvendina racionalią gamybos struktūrą, kuri rinkos sąlygomis skatintų konkurencinę produkcijos gamybą;
 2. vykdo visapusišką Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkio produkcijos gamintojams administravimą ir kontrolę;
 3. organizuoja ir kontroliuoja ūkininkų, žemės ūkio valdų ir gyvulių registrą;
 4. organizuoja melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių valstybės priežiūrą;

 5. organizuoja žemės ūkio technikos registraciją ir techninę priežiūrą;

 6. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, rengia veiklos planus, Skyriaus veiklos ataskaitas;

 7. organizuoja ir koordinuoja piliečių prašymų, skundų nagrinėjimą, priimtų sprendimų teisėtumą;

 8. rengia savivaldybės tarybos ir tarybos kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir  kitų teisės aktų projektus;

 9. pagal savo kompetenciją rengia pasiūlymus ir teikia informaciją atitinkamoms valstybės institucijoms;

 10. sudaro su juridiniais ir fiziniais asmenimis sutartis, reikalingas Skyriaus užduotims vykdyti, pagal administracijos direktoriaus įgaliojimą;

 11. rūpinasi Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu ir darbo sąlygomis;

 12. organizuoja įvairius su žemės ūkio veikla susijusius konkursus bei apžiūras savivaldybėje ir dalyvavimą respublikiniuose bei apskrities renginiuose

 13. racionaliai ir taupiai naudoja savivaldybei skirtas lėšas, atsako už tinkamą Skyriui patikėtų materialinių vertybių saugojimą bei apskaitą;

 14. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, einamuosius ir strateginius veiklos planus;

 15. inicijuoja reikiamų prekių įsigijimą pagal supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles;

 16. teikia informaciją ūkininkams ir kitiems asmenims apie valstybės paramą žemės ūkiui, apie žemės ūkio garantinio fondo naudojimą, kredito suteikimo klausimais;

 17. vykdo nenuolatinio pobūdžio mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus, vienkartines užduotis pagal kompetenciją

 18. rengia, derina ir teikia tvirtinti Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, pareiginius nuostatus, vykdo veiklos vertinimo procedūras įstatymo nustatyta tvarka;

 19. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 20. planuoja valstybės biudžeto lėšomis atliekamų melioracijos įrenginių remonto darbus;

 

800x600 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-27 15:17:56
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.