English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Irena Valeckienė

    SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:   
                
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, Vardo ir pavardės keitimo taisyklėmis, teisės aktais, reglamentuojančiais archyvinių dokumentų naudojimą ir saugojimą, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo, apskaitos taisykles;
6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja ir užtikrina darbą;
2. atstovauja Skyriui įstaigose ir organizacijose nagrinėjant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
3. rengia norminių dokumentų, susijusių su valstybės tarnyba ir civiline metrikacija, projektus, atlieka jų analizę;
4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia veiklos ataskaitas, teikia statistinius duomenis, kitą informaciją kitoms valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
5. rengia pareigybių aprašymus (pareiginius nuostatus);
6. nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose ir pasitarimuose;
7. priima ir konsultuoja gyventojus šeimos teisės klausimais, susijusiais su Skyriaus teikiamomis paslaugomis;
8. teisėtai ir teisingai sudaro civilinės būklės aktų įrašus;
9. teikia duomenis VĮ Registro centrui, jei duomenų apie asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, užtikrina teisingą šių duomenų naudojimą ir apsaugą;
10. organizuoja operatyvų ir teisingą duomenų teikimą valstybės registrams;
11. registruoja asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, išduoda civilinės būklės aktų įrašus, išrašus, nuorašus, pažymas;
12. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registro centrui;
13. padeda užpildyti deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą;
14. išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
15. atlieka santuokų registravimo iškilmingas ceremonijas;
16. atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Elektrėnų savivaldybės teritorijoje;
17. pažymi civilinės būklės įrašų rodyklėse apie kitų civilinės metrikacijos skyrių atliktus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus;
18. dirba su Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacine sistema „LRGRIS“, centrine duomenų baze, metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS, Lietuvos teismų informacine sistema (e. teismai). Atlieka administracines paslaugas Lietuvos Respublikos, kitų valstybių ir asmenų be pilietybės piliečiams;
19. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo;
20. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl vardo ir (ar) pavardės keitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
21. teikia apskaičiuotų kitų subjektų administruojamų kitų pajamų įmokų Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitą;
22. renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, pakeitimą, ištaisymą, papildymą ir atkūrimą ir veda rinkliavos apskaitą;
23. registruoja gautą ir siunčiamąją korespondenciją;
24. užtikrina savivaldybės veiklos viešumą, skelbia oficialią ir privalomą Skyriaus informaciją Skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje;
25. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-20 09:54:30
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.