English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Pukėnienė
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
 
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), patirtį finansų valdymo ar buhalterijos apskaitos srityse;
3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus įstatymus įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansų valdymą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriaus uždavinius, strateginius savivaldybės planus, vykdo šias funkcijas:

1. tikrina ir analizuoja savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius (FAR);
2. rengia Elektrėnų savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį (FAR), Elektrėnų  savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (KFAR) Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) ir teikia Finansų ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bei savivaldybės tarybai tvirtinti;
3. skelbia Elektrėnų savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį (FAR), Elektrėnų  savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (KFAR) savivaldybės interneto svetainėje;
4. rengia viešojo sektoriaus subjektams tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo savivaldybės administracijai tvarką ir terminus;
5. tikrina ir kontroliuoja savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) teisingumą;
6. prireikus koreguoja finansinių ataskaitų rinkinius, pateiktus VSAKIS;
7. teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti (prireikus integruotiems duomenims atblokuoti) savivaldybės iždo (FAR) ir Elektrėnų  savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (KFAR), pateiktus VSAKIS;
8. konsultuoja ir rengia dokumentus viešojo sektoriaus subjektams konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo klausimais;
9. atnaujina ir pateikia Finansų ministerijai viešojo sektoriaus subjektų sąrašus ir kitą  informaciją apie viešojo sektoriaus subjektus;
10. tvarko vietinių rinkliavų, gautų į atsiskaitomąją sąskaitą, apskaitą LABBIS programoje, rengia šios apskaitos tvarkos aprašus. Rengia valstybės rinkliavų buhalterines pažymas ir tvarko jų apskaitą LABBIS programoje;
11. skelbia savivaldybės interneto svetainėje viešojo sektoriaus subjektų, kurie neturi interneto svetainės, tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
12. rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia Skyriaus vedėjui derinti;
13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
14. Skyriaus vedėjo nesant (atostogų, komandiruočių, ligos atveju ir pan.), atlieka jo funkcijas;
15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.
16. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-05 11:41:06
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.