English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Socialinio darbo organizatorė (-ius)

VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS


Socialinio  darbo  organizatoriaus  pagrindiniai veiklos tikslai:

 1. ugdyti, atstatyti ir palaikyti asmens gebėjimus savarankiškai spręsti jam ar jo šeimai iškylančias socialines problemas, inicijuoti pokyčius asmeniniame ir šeimos socialiniame gyvenime, tam panaudojant paties asmens, jo šeimos galimybes  bei bendruomenės išteklius;
 2. gerinti asmenų, jų šeimų socialinį gyvenimą, mažinant jų socialinę atskirtį ir skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę;
 3. siekti užkirsti kelią galimoms asmens, šeimos socialinėms problemoms atsirasti.

Socialinio darbo organizatorius dirba su šiomis pagrindinėmis klientų grupėmis:

 1. asmenys su negalia ir jų šeimos;
 2. socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai;
 3. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 4. socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos;
 5. kiti asmenys, turintys socialinių problemų ir negalintys pasirūpinti savimi, bendruomenė.

Socialinio darbo organizatorius atlieka šias pareigas:

 1. renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie asmenų, šeimų problemas ir jų socialinę aplinką, būtinybę gauti pagalbą;
 2. pagal savo kompetenciją vertina ir nustato socialinių paslaugų poreikį, nesavarankiškumo lygį, finansines galimybes, socialinę riziką, teikia siūlymus dėl socialinės paramos skyrimo;
 3. kompleksiškai vertina ir periodiškai peržiūri pagalbos asmeniui ar šeimai poreikį, derinant poreikį socialinėms paslaugoms su asmens ar šeimos poreikiu piniginei socialinei paramai, vaiko teisių apsaugai, užimtumui, sveikatos priežiūrai, švietimui ir  ugdymui, socialiniam būstui, specialiosios pagalbos priemonėms ir kt.;
 4. priima ir registruoja besikreipiančių asmenų, gyvenančių seniūnijos teritorijoje, prašymus, kitus reikiamus dokumentus dėl socialinių paslaugų (socialinės globos, socialinių paslaugų namuose, maisto talonų ir pietų, dušo ir pirties, skalbimo talonų, transporto paslaugų ir kt.), techninės pagalbos priemonių, higienos priemonių, būsto ir aplinkos pritaikymo, maisto iš intervencinių priemonių bei kitų pagalbos priemonių gavimo;
 5. priima ir registruoja besikreipiančių asmenų, gyvenančių seniūnijos teritorijoje, prašymus, kitus reikiamus dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo;
 6. priima ir registruoja besikreipiančių asmenų, gyvenančių seniūnijos teritorijoje, prašymus, kitus reikiamus dokumentus dėl piniginės socialinės paramos, šalpos išmokų, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams ir kitų išmokų skyrimo;  
 7. padeda surinkti arba surenka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Gyventojų registro ir kitų šaltinių asmeniui ar šeimai pagalbai gauti būtinus dokumentus, rengia išvadas dėl socialinių paslaugų ar socialinės paramos skyrimo;
 8. konsultuoja, informuoja asmenį ar šeimą socialinės paramos gavimo klausimais, jiems tarpininkauja, pataria, pagal galimybes atstovauja asmens ar šeimos interesams, padeda organizuoti  asmenų socialinių grupių pagalbos sau veiklą;
 9. bendradarbiaudamas su asmeniu ar šeima analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
 10. telkia bendruomenę ir asmens ar šeimos aplinkos išteklius jų socialinėms problemoms spręsti;
 11. kontroliuoja suaugusių asmenų globą ar rūpybą šeimose;
 12. skatina asmenį ir šeimą palaikyti jų tarpusavio socialinius ryšius;
 13. testuoja pajamas socialinės paramos skyrimo tikslais, vertina teikiamos socialinės pagalbos efektyvumą;
 14. tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (vaiko teisių apsaugos, užimtumo,   sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių  ir  kt.) asmeniui ar šeimai teikimo;
 15. spręsdami klientų problemas, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, specialistais, seniūnu, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, teisėsaugos įstaigų specialistais, kitomis suinteresuotomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 16. analizuoja ir įveda patikrintus pareiškėjų duomenis į Strateginės partnerystės informacinės sistemos (SPIS) ir „Paramos“ kompiuterines programas;
 17. tvarko klientų, gaunančių socialinę paramą, bylas, veda socialinių paslaugų gavėjų apskaitą;
 18. lanko šeimas, asmenis, surašo buities tyrimo aktus;
 19. teikia informaciją ir reikiamus dokumentus socialinės paramos klausimais Socialinės paramos skyriaus ir Elektrėnų socialinių paslaugų centro atsakingiems specialistams;
 20. išduoda talonus ar korteles įvairiai socialinei paramai gauti;
 21. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų organizavimo ir socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir teikia ataskaitas, reikiamą informaciją Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
 22. vykdo švietėjišką veiklą bendruomenėje, organizuoja susitikimus su klientų grupėmis, bendruomene;   laikosi tarnybinės etikos;
 23. žino ir laikosi saugaus darbo, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
 24. tausoja turtą ir lėšas, užtikrina efektyvų jų naudojimą;
 25. vykdo kitas Skyriaus vedėjo pavestas užduotis.     

Specialieji reikalavimai


Socialinio darbo organizatoriumi gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštesnysis arba jam prilygintas išsilavinimas arba studijuojantis socialinį darbą, arba socialinių darbuotojų atestavimo metu turi būti įgijęs ne žemesnę kaip socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-20 11:01:41
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.