English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Ūkio dalies tarnybos vedėjas Česlovas Gintautas
Uždaviniai ir funkcijos
 1. Prižiūri savivaldybės administracijos pastato, garažų, teritorijos ir automobilių tvarkingumą ir techninę būklę.
 2. Teikia pasiūlymus dėl patalpų, stogo, šilumos ir vandentiekio tinklų, elektros instaliacijos remonto.
 3. Aprūpina kabinetus baldais, darbuotojus – kanceliarinėmis prekėmis.
 4. Vadovauja Tarnybos darbuotojams, koordinuoja jų darbą, aprūpina juos darbo priemonėmis.
 5. Išrašo vairuotojams kelionės lapus, tikrina kelionės lapų pildymą, degalų nurašymą.
 6. Rūpinasi automobilių techniniu aptarnavimu, padangų, kitų atsarginių detalių tiekimu, susidėvėjusių ir eksploatacijos normas baigusių detalių nurašymu.
 7. Prieš  šildymo  sezoną organizuoja savivaldybės  pastato  ir garažų šildymo  sistemos paruošimą.
 8. Rūpinasi, kad laiku būtų pateikiamos karšto ir šalto vandens, šilumos energijos ataskaitos Elektrėnų komunaliniam ūkiui.
 9. Dalyvauja atliekant metinę materialinių vertybių inventorizaciją, nurašant susidėvėjusių inventorių, organizuoja naujo inventoriaus įsigijimą.
 10. Organizuoja mobiliųjų telefonų išdavimą, saugojimą ir priežiūrą.
 11. Dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus.
 12. Kiekvieną mėnesį privalo pateikti administracijos vyresn. buhalteriui medžiagų priėmimo–perdavimo važtaraščius, kelionės lapus, sąskaitas faktūras, darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 13. Vedėjas rengia Tarnybos nuostatus, Tarnybos vedėjo nuostatus ir Tarnybos darbuotojų pareiginius nuostatus. Prireikus juos koreguoja, supažindina su jais Tarnybos darbuotojus.
 14. Vykdo kitus vienkartinius administracijos direktoriaus pavedimus.
 15. Atsako už savivaldybės signalizaciją.

Specialieji reikalavimai
 
 1. Ne žemesnis kaip spec. vidurinis išsilavinimas.
 2. Į Tarnybos vedėjo pareigas priimamas dirbti asmuo, gerai mokantis valstybinę lietuvių kalbą, žinantis įstaigos ir pavaldžių įstaigų struktūrą, tikslus, uždavinius, funkcijas, susipažinęs su įstatymais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, paslaugų teikimą, materialinę atsakomybę, išmanantis raštvedybos pagrindus, darbo organizavimo tvarką, mokantis dirbti ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis.
 3. Tarnybos vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešųjų pirkimų organizavimą, paslaugų teikimą, materialinę atsakomybę, informacijos teikimą visuomenei, piliečių teises gauti informaciją, raštvedybą ir dokumentų saugojimą, darbo tvarkos taisyklėmis, savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Ūkio dalies tarnybos nuostatais ir šiais pareiginiais nuostatais.
 4. Tarnybos vedėjas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
 5. Tarnybos vedėjo neesant (atostogų, komandiruotės, ligos ir kt. laikotarpiais), jį pavaduoja administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.
Paskutinis atnaujinimas: 2011-02-04 14:45:50
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.