English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyresnioji specialistė Lasta Baravykienė

                                                SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti;
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis;
 4. laikytis profesinės etikos taisyklių, gebėti taktiškai bendrauti su žmonėmis, nesukelti konfliktinių situacijų.
 5. turėti ne mažesnę kaip 1 m. patirtį asmenų aptarnavimo srityje;

                                               VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
      Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1.  priima interesantus;
 2.  paaiškina, į kokią kitą instituciją asmuo gali kreiptis, jeigu savivaldybės institucijos ir savivaldybės administracija yra nekompetentingos spręsti asmeniui rūpimą klausimą, nurodo tos institucijos adresą ir telefono numerį (pagal galimybę);
 3. išduoda asmeniui užpildyti reikiamus dokumentų blankus, prireikus padeda juos užpildyti;
 4. priima asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, nustato, kokia prašymų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją institucija gali gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių institucija pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;
 5. registruoja dokumentų valdymo sistemoje tiesiai iš asmenų priimtus prašymus, skundus, pareiškimus gautų dokumentų registruose;
 6. informuoja asmenį, kada ir kaip (telefonu, paštu ar kita ryšių priemone) jam bus pranešta apie rūpimo klausimo išsprendimą;
 7. organizuoja savivaldybės paštu gaunamos korespondencijos priėmimą, registrvimą;
 8. užregistruotus prašymus, skundus ir pareiškimus, pasiūlymus perduoda savivaldybės merui, administracijos direktoriui,  administracijos struktūriniams padaliniams ar valstybės tarnautojams pagal kompetenciją;
 9. priėmęs prašymą, asmens pageidavimu įteikia, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu išsiunčia prašymo gavimo faktą patvirtinantį dokumentą: registracijos kortelę ar spaudu pažymėtą prašymo kopiją, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto;
 10. praneša asmeniui paprastu ar registruotu laišku apie prašymo ar skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą arba įteikia atitinkamą dokumentą pareiškėjui asmeniškai;
 11. derina laiką su savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais dėl piliečių konsultavimo įvairiais klausimais, siunčia pas juos interesantus; 
 12. aptarnauja asmenis telefonu, pagal kompetenciją iš karto atsako į jų klausimus. Prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, tiksliai nurodo kito kontakto telefonu (kita ryšių priemone) laiką;
 13. telefonu teikia asmenims pageidaujamą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
 14.  administruoja dokumentų valdymo sistemą: užregistruoja naujus sistemos naudotojus, suveda naujus registrus, tvarko, pildo ir keičia sistemoje naudojamus klasifikatorius, stebi darbą sistemoje, ištaiso technines klaidas dokumentų kortelėse; 
 15. dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo procesų tobulinimu, dokumentų valdymo sistemų diegimu;
 16. pagal kompetenciją rengia kuruojamos srities administracinių paslaugų aprašymus;
 17. keičia duomenis savivaldybės admininistracijos elektroninių paslaugų aprašymuose elektroninių paslaugų e. paslaugos.lt ir lietuva.gov.lt sistemuose;
 18. pagal kompetenciją rengia mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektus;
 19. teikia asmenims bei institucijos darbuotojams pagalbą ir konsultacijas dėl elektroninių paslaugų užsakymo bei vykdymo;
 20. organizuoja informacijos sklaidą apie savivaldybės administacijos teikiamas elektronines paslaugas;
 21. dalyvauja Komisijos nenaudojiemiems, apleistiems žemės sklypams nustatyti veikloje, atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas;
 22. vykdo ir kitus su įstaiga ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius  nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai;
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-04 15:03:30
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.