Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Pranešėjų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Statybos projektų viešinimas
 • Vyresnysis specialistas Mindaugas Gustas

                                          Uždaviniai ir funkcijos

                                    
  Atlieka administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nurodytų statinių, nuosavybės teise     priklausančių savivaldybei, ir kurių naudotojai yra savivaldybės švietimo, kultūros, sporto, medicinos ir socialinės srities įstaigos, remonto darbų (požeminės dalies, statybinių konstrukcijų įrengimo, šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų, statybos baigiamųjų, aplinkotvarkos statybos darbų) išankstinius sąmatinius skaičiavimus.

  1. Atlieka administracijos direktoriaus įsakymais nurodytų statinių, nuosavybės teise        priklausančių  savivaldybei, ir kurių naudotojai yra savivaldybės švietimo, kultūros, sporto, medicinos ir socialinės srities įstaigos, kasmetinių apžiūrų komisijų vadovo pareigas.
  2. Atlieka priskirtų statybos objektų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikloje vadovaujasi STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ IV skyriaus nuostatomis.
  3. Dirba su techniniais projektais (TP), darbo projektais (DP), techniniais-darbo projektais (TDP), supaprastintais projektais (SP).


                                            Bendroji dalis

  1. Vyresnysis specialistas yra darbuotojas, kurį į darbą priima ir iš jo atleidžia savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
  2.  Vyresniuoju specialistu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
  3. Vyresnysis specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Seimo ir Vyriausybės priimtais teisės aktais, Elektrėnų savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais, Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus (toliau Skyrius) nuostatais, šiais pareiginiais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kt. teisės aktais, reglamentuojančiais jo veiklą.
  4. Vyresniojo specialisto nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.), jo teisėmis naudojasi ir jo pareigas atlieka administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
  5. Vyresnysis specialistas privalo sugebėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti pareigingas, atsakingas, objektyviai priimti sprendimus, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, sugebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
  Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-21 08:50:39