English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Loreta Leskauskienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties, arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
4. būti susipažinęs, išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, kodeksus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą ir darbo santykius;
5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.  tvarko buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir ataskaitos finansų statistikos įstaigoms būtų pateiktos laiku;
2. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybinių institucijų norminius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą;
3. vykdo Elektrėnų savivaldybės tarybos narių pateiktų deklaracijų buhalterinę apskaitą;
4. skaičiuoja darbuotojų, Elektrėnų savivaldybės tarybos narių, viešųjų darbų darbininkų darbo užmokestį ir kitas pinigines išmokas;
5.  tvarko vykdomųjų raštų apskaitą;
6.  skaičiuoja savivaldybės administracijos darbuotojų ligos pašalpas;
7.  laiku ir pagal kompetenciją atsako į raštus, paklausimus;
8. sudaro finansines-ūkines ataskaitas ir laiku pateikia finansuojančioms bei veiklą kontroliuojančioms įstaigoms, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Mokesčių inspekcijai ir statistikos skyriams, kad būtų užtikrintas buhalterijai pavestų funkcijų vykdymas;
9. vykdo savivaldybės biudžeto, valstybės perduotų funkcijų ir respublikinio biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų programų ir kitų šaltinių tikslinių lėšų buhalterinę apskaitą;
10. vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pagal kompetenciją rengia mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, atsakymus į paklausimus, išduoda pažymas;
12. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda archyvui;
13. nuolat tobulina teorines ir praktines žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
14. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais;
15. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su viešojo sektoriaus buhalterine apskaita, ES struktūrinių fondų lėšų administravimo ir panaudojimo klausimais;
16. vykdo kitus su buhalterijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus;
17. nutraukus su įstaiga (Skyriumi) darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines ir materialines vertybes, įformindamas tai dokumentų perdavimo–priėmimo aktu.
18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-09 15:48:12
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.