English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Agnė Butrimavičienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties, arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
4. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kodeksus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą ir darbo santykius;
5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir ataskaitos finansų statistikos įstaigoms būtų pateiktos laiku;
2. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybinių institucijų norminius teisės aktus, norminiais teisės aktais padarytus pakeitimus ir taiko Skyriaus veikloje;
3.  tvarko buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
4. vykdo savivaldybės biudžeto, valstybės perduotų funkcijų ir respublikinio biudžeto, struktūrinių fondų programų ir kitų šaltinių tikslinių lėšų, Elektrėnų savivaldybės tarybos narių pateiktų išmokų panaudojimo apyskaitų ir kitų dokumentų, deklaracijų buhalterinę apskaitą, tikrina, ar dokumentai, kurių pagrindu atliekami mokėjimai, yra teisingai apskaityti;
5.  pagal kompetenciją prisideda prie Elektrėnų savivaldybės biudžeto ir savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo finansų srityje, kaupia, sistemina, apibendrina  informaciją;
6. sudaro finansines-ūkines ataskaitas bei informaciją ir laiku pateikia finansuojančioms bei veiklą kontroliuojančioms institucijoms, merui, savivaldybės administracijai, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
7. pavaduoja Skyriaus tarnautojus kasmetinių atostogų, ligos ir mokymosi laikotarpiais;
8. vykdo einamąją finansų kontrolę;
9.  laiku ir pagal kompetenciją atsako į raštus, paklausimus;
10. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda archyvui;
11. nuolat tobulina teorines ir praktines žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
12. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais, Europos Sąjungos paramą administruojančiomis institucijomis;
13. vykdo kitus su buhalterijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
14. nutraukus su įstaiga (Skyriumi) darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines ir materialines vertybes, įformindamas tai dokumentų perdavimo–priėmimo aktu.
15. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus su įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-09 15:39:37
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.