English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Danutė Aleksiūnienė
Valstybės tarnautojo funkcijos

   Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, kokybiškai rengti Elektrėnų savivaldybės strateginės plėtros (ilgalaikės/vidutinės trukmės) planus, vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą, atnaujinimą, Skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:
 1. koordinuoja savivaldybės strateginių planų, strateginių planų įgyvendinimo programų rengimą ir įgyvendinimą;
 2. dalyvauja rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant nacionalinius ir regioninius plėtros planus, strategijas;
 3. atstovauja  savivaldybei rengiant bei įgyvendinant Vilniaus regiono plėtros planus;
 4. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės ir aukštesniųjų institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 5. koordinuoja savivaldybės tarybos, mero, administracijos veiklos ataskaitų rengimą, inicijuoja jų pristatymą visuomenei;
 6. analizuoja  ES struktūrinės paramos panaudojimo  strategiją, veiksmų programas bei jų priedus;
 7. teikia informaciją savivaldybės struktūriniams padaliniams apie galimybes teikti projektus  Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų finansavimo šaltinių paramai gauti;
 8. renka informaciją iš savivaldybės struktūrinių padalinių apie planuojamus įgyvendinti projektus ir  vertina jų atitiktį reikalavimams finansavimui gauti;
 9.  sudaro ir savivaldybėje nustatyta tvarka suderintus projektų sąrašus teikia įrašyti į  nacionalinius ir regionų projektų sąrašus dėl ES finansinės paramos;
 10. inicijuoja paraiškų gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių rengimą;
 11. konsultuoja savivaldybės struktūrinius padalinius bei įstaigas Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 12. rengiant savivaldybės biudžetą,  teikia informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius lėšų poreikį projektams įgyvendinti;
 13. stebi projektų, įgyvendinamų Europos Sąjungos fondų bei kitų finansavimo šaltinių lėšomis, paraiškų rengimo ir lėšų panaudojimo eigą, analizuoja ir apibendrintą informaciją teikia Skyriaus vedėjui;
 14. rengia ataskaitas apie savivaldybės investicijų projektų įgyvendinimą ir pagal poreikį teikia valstybės institucijoms;
 15. dalyvauja rengiant dokumentus investicijoms pritraukti iš Valstybės investicijų programos;
 16. pagal kompetenciją rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
 17. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su strateginio planavimo ir ES struktūrinių fondų administravimo ir panaudojimo klausimais;
 18. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda archyvui;
 19. vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo vienkartinio, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių Skyriaus ir savivaldybės tikslų įgyvendinimo;
 20. nutraukus su įstaiga (Skyriumi) darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines ir materialines vertybes.
Specialieji reikalavimai

 

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 1. Turėti aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro laipsnis) arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, ES struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisyklių reikalavimus, valstybės investicijų planavimo ir panaudojimo tvarką, taip pat savivaldybės institucijų teisės aktais, administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų strateginio planavimo patirtį;
 4. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis,  duomenų bazėmis;
 6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti savo darbą, sisteminti ir analizuoti informaciją.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-12 08:58:59
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.