English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Jurgita Matkevičienė
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 
1. aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimas;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinės įstaigos dokumentų tvarkymo srityje;
3.būti susipažinęs su lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą, darbo santykius;
4. išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslapinta informacija.
 
VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   Siekdamas užtikrinti Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymų, Elektrėnų savivaldybės administracijos ir Skyriaus nuostatų įgyvendinimą įstaigos politikos personalo srityje, personalo administravimo srityje, įstaigos strateginių planų vykdymą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
 
1. atlieka personalo valdymo savivaldybės administracijoje funkcijas, kurias paveda savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
priima valstybės tarnautojų dokumentus, susijusius su tarnybinės veiklos vertinimu (tarnybinės veiklos vertinimo išvadas ir kvalifikacijos vertinimo anketas, prašymus, skirtus vertinimo komisijai), rengia pranešimus apie būsimą tarnybinės veiklos vertinimą vertinimo komisijoje;
2. priima valstybės tarnautojų dokumentus, susijusius su tarnybinės veiklos vertinimu (tarnybinės veiklos vertinimo išvadas ir kvalifikacijos vertinimo anketas, prašymus, skirtus vertinimo komisijai), rengia pranešimus apie būsimą tarnybinės veiklos vertinimą vertinimo komisijoje;
3. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos darbą, atlieka valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
4. priima darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dokumentus, susijusius su tarnybinės veiklos vertinimu, juos registruoja ir sega į asmens bylas;
5. rengia kvalifikacinius reikalavimus pretendentams į valstybės tarnybą;
6. pildo prašymus paskelbti konkursus į valstybės tarnautojų pareigas;
7. nustatyta tvarka skelbia konkursus į valstybės tarnautojų pareigas, dalyvauja konkursų komisijos darbe;
8. nustatyta tvarka organizuoja atrankas į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, administruoja prašymus į atrankas, rengia teisės aktus dėl komisijos sudarymo, dalyvauja komisijos darbe;
9. organizuoja komisijos, nagrinėjančios valstybės tarnautojų prašymus dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, darbą, atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas;
10. registruoja ir rengia dokumentus dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti papildomą darbą;
11. pildo prašymus išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimus ir teisės aktų nustatyta tvarka juos išduoda pasirašytinai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams;
12. vykdo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apskaitą;
13. padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti naujo personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
14. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
15. rengia ir nustatyta tvarka derina teisės aktų projektus personalo valdymo, atostogų ir komandiruočių klausimais;
16. teikia konsultacijas savivaldybės pavaldžioms įstaigoms žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
17. laiku ir kompetentingai atsako į gyventojų klausimus, raštus, rengia charakteristikas, pažymas, raštų projektus pagal savo kompetenciją;
18. rengia darbuotojų darbo sutartis, sutartyse įrašo sutarčių pakeitimus;
19. pildo asmens korteles, nuolat įrašo jose reikiamus pakeitimus;
20. formuoja, tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, kaupia informaciją apie jų darbo santykius;
21. teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui;
22. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ pagal kompetenciją tvarko priskirtus registrus (atostogų, komandiruočių, personalo, perdavimo–priėmimo aktų, konkursų, informacinių lapelių ir pranešimų, materialinės atsakomybės sutarčių, darbuotojų prašymų, valstybės tarnautojų veiklos vertinimo, darbuotojų pažymėjimų, valstybės tarnautojų pažymėjimų ir kt.);
23. pagal kompetenciją suveda informaciją į personalo valdymo sistemą „Bonusas“ (apie savivaldybės administracijos darbuotojų priėmimą, atleidimą, darbo sąlygų keitimą, atostogas ir komandiruotes);
24. rengia informacinius lapelius, pranešimus dėl pareigų naikinimo ar perkėlimo, kitų pareigų siūlymo, atleidimo ir pan.;
25. metų pabaigoje tvarko priskirtas baigtas bylas, atleistų darbuotojų ir valstybės tarnautojų bylas;
26. rengia ir registruoja darbdavių susitarimus dėl perkėlimo į kitas pareigas; 
27. rengia dokumentų personalo klausimais priėmimo–perdavimo aktus;
28. teikia darbo ataskaitas Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
29. nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo, atsakingo už personalą, laikinai vykdo jo funkcijas;
30. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-18 10:27:16
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.