English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Ramutė Strebeikienė
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities teatro studijų krypties (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, kultūros politiką, kultūros centrų veiklą, išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų ir kitus įstatymus ir įstatymus įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansų valdymą;
3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinės įstaigos kultūros srityje;
4. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, elektroniniu paštu, internetu.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas ypatingoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje ir, siekdamas įgyvendinti kultūros politiką savivaldybės teritorijoje, užtikrindamas savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, Skyriaus funkcijų vykdymą:
1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kultūros politiką Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, Elektrėnų ir Vievio kultūros centrų, Literatūros ir meno muziejaus bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;
2. analizuoja administracijai teikiamus kultūros projektus, administruoja Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programos projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, atranką ir jų įgyvendinimą tinkamu laiku (programų tikslingumą, sutarčių vykdymą, sąmatų pagrįstumą, lėšų tikslinį panaudojimą);
3. nustato kultūros projektų finansavimo prioritetus ir principus, organizuoja šių projektų atrankos konkursą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti projektų, teikiamų savivaldybės finansavimui gauti, sąrašą;
4. kuruoja ir koordinuoja kultūrinę veiklą, užtikrinančią gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą;
5. skatina kultūros įstaigų vadovų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, seminaruose;
6. vykdo savivaldybės kultūros įstaigų kultūros veiklos priežiūrą (kuruoja pavaldžių savivaldybei kultūros įstaigų veiklą, koordinuoja kultūros centrų, viešosios bibliotekos, muziejaus darbą,  teikia metodinę pagalbą);
7. organizuoja  savivaldybės kultūros įstaigų vadovų pasitarimus ir kitas priemones šių įstaigų veiklos klausimais;
8.  analizuoja Elektrėnų savivaldybės kultūrinius poreikius;
9. rūpinasi gyventojų bendrosios kultūros ugdymu savivaldybės teritorijoje, skatina kūrybinę mėgėjų veiklą, profesionalaus meno sklaidą;
10. skatina ir remia bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų kultūros ir meno programas, teikia pasiūlymus dėl jų kultūros programų rėmimo;
11. rūpinasi kultūrinės veiklos pasiekimų informacijos sklaida per masines žiniasklaidos priemones;
12. teikia kultūrinės veiklos pasiūlymus Elektrėnų savivaldybės strateginiam veiklos planui;
13  inicijuoja, koordinuoja valstybinių, kalendorinių ir miesto švenčių organizavimą;
14. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, dėl kultūrinių renginių organizavimo, teikia informaciją apie savivaldybės kultūrinę veiklą;
15. teisės aktų nustatyta tvarka teikia statistines ataskaitas, informaciją apie kultūrinę veiklą savivaldybės teritorijoje Kultūros ministerijai, informaciją savivaldybės tarybai, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais terminais;
16. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje, teikia šios srities veiklos  ataskaitas;
17.  koordinuoja priimtų sprendimų kultūros srityje įgyvendinimą;
18. rengia Elektrėnų savivaldybės mero potvarkių ir raštų, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų, Skyriaus vedėjo įsakymų ir raštų projektus;
19. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei pavedimus kultūros srityje;
20.  koordinuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės kultūros įstaigose;
21. atlieka kitus vienkartinio pobūdžio mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus pagal kompetenciją;
22. organizuoja ir dalyvauja savivaldybės kultūros įstaigų akreditacijoje, specialistų atestacijoje;
23. inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti ir veiklai užtikrinti;
24. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
25. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-04 15:26:39
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.