English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Nijolė Kazanavičienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą (arba jam prilygintą);
2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
3. turėti 1 metų  finansinio, buhalterinio darbo patirtį;
4.  būti susipažinęs, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kodeksus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų, juridinių asmenų veiklą ir darbo santykius;
5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybinių institucijų norminius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą;
2. tvarko buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir ataskaitos finansų statistikos įstaigoms būtų pateiktos laiku;
3. vykdo savivaldybės biudžeto, valstybės perduotų funkcijų ir respublikinio biudžeto,  Žemės ūkio rėmimo, struktūrinių fondų programų ir kitų šaltinių tikslinių lėšų buhalterinę apskaitą;
4. vykdo Kultūros ir sporto rėmimo programos buhalterinę apskaitą;
5. rengia reikalingą informaciją dėl metinio lėšų poreikio savivaldybės Užimtumo didinimo programai organizuoti;
6 tvarko Elektrėnų savivaldybės Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo dokumentus;
7. priima ir tikrina darbdavių, dalyvaujančių Užimtumo didinimo programoje, pateikiamus buhalterinius dokumentus, sudaro kompensacijų už Užimtumo didinimo programos metu atliktus darbus pažymų suvestines ir teikia Skyriui apmokėti;
8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ketvirtines ataskaitas apie savivaldybės dalyvavimą įgyvendinant aktyvias darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo programas;
9. sudaro finansines-ūkines ataskaitas ir laiku pateikia finansuojančioms bei veiklą kontroliuojančioms institucijoms, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
10. vykdo einamąją finansų kontrolę;
11.  laiku ir pagal kompetenciją atsako į raštus, paklausimus;
12. pagal kompetenciją rengia įsakymus;
13. dalyvauja sudarant administracijos biudžetą, rengiant savivaldybės strateginį planą;
14. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda archyvui;
15. nuolat tobulina teorines ir praktines žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
16. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais;
17. vykdo kitus su buhalterijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
18. nutraukus su įstaiga (skyriumi) darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines ir materialines vertybes, įformindamas tai dokumentų perdavimo–priėmimo aktu.
19. vykdo ir kitus su įstaiga ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-09 15:54:10
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.