English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Administracinės paslaugos

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATAS  

      1. Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos priimtų sprendimų kopijų išdavimas

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIAI IR SENIŪNIJOS

 1. Informacijos teikimas asmenims viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais

 2. Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje

ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIUS

 1. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
 2. Specialiųjų reikalavimų išdavimas
 3. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
 4. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
 5. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas (Prašymo forma)

BENDRASIS SKYRIUS

 1. Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais
 2. Dokumentų iš archyvo laikinai naudoti išdavimas
 3. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
 4. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
 5. Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui
 6. Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

 1. Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas (Prašymo forma)
 2. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas (Prašymo forma)
 3. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
 4. Santuokos nutraukimo registravimas
 5. Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas
 6. Tėvystės pripažinimo registravimas
 7. Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita
 8. Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita
 9. Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita (Prašymo forma)


FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

 1. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
 2. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
 3. Paraiškos dėl dalyvavimo Elektrėnų savivaldybės užimtumo didinimo programoje priėmimas
 1. Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 2. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 3. Dienos socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 4. Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 5. Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 6. Maisto talonų ir pietų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 7. Transporto paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 8. Techninės pagalbos priemonių skyrimo organizavimas (Prašymo forma)
 9. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 10. Smurtinio elgesio keitimo programos organizavimas (Prašymo forma)
 11. Išvadų teismui dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir globėjo (rūpintojo) suaugusiam neveiksniam ar ribotai veiksniam tam tikrose srityse asmeniui teikimas (Prašymo forma)
 12. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas (Prašymo forma)
 13. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas (paslauga galiojo iki 2019-12-31)
 14. Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis organizavimas (Prašymo forma)
 15. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos ir GIMK mokymų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 16. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą ir išmokų globėjams skyrimas ir mokėjimas:     
  18.1. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)     
  18.2. Globėjų išmokos, vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 17. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas:
  19.1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  19.2. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A1) forma)
  19.3. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  19.4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  19.5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  19.6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
 18. Išmokų už globojamus vaikus skyrimas ir mokėjimas:
  20.1. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  20.2. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  20.3. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  20.4. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  20.5. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
 19. Kompensacijos už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidas skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 20. Socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas:
  22.1. Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas (Prašymo SP-11 forma)
  22.2. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-11 forma)
 21. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas:
  23.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas (Prašymų SP-4, SP-4(A), SP-4(B) formos)
  23.2. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas (Prašymų SP-4, SP-4(A) formos)
  23.3. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, teikimas (Prašymo forma)
 22. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-5 forma)
 23. Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 24. Socialinės paramos kitais atvejais skyrimas ir mokėjimas (Prašymų formos)
 25. Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas (Prašymų formos)
 26. Paramos socialiniam būstui įsigyti ar išsinuomoti skyrimas:
  28.1. Paramos būstui išsinuomoti administracinės paslaugos teikimas (Prašymų formos)
  28.2. Paramos būstui įsigyti administracinės paslaugos teikimas (Prašymų formos)
 27. Teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatymas (Prašymo forma)
 28. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 1. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas
 2. Kultūros paveldo objekto tvarkybos projektinių pasiūlymų derinimas
 3. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas (Prašymų formos)
 4. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto ir kitiems projektams priėmimas
 5. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto ir kitus projektus priėmimas
 6. Vaikų registravimas dėl priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

 1. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas - Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir jiems prilygintų asmenų, tremtinių ir jiems prilygintų asmenų, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti
 2. Piliečių ir religinių bendrijų prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (statinius) priėmimas ir dokumentų sprendimams priimti rengimas
 3. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
 4. Leidimo naudoti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus išdavimas

ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

 1. Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų), statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas (Prašymo forma)
 2. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas
 3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas
 4. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
 5. Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
 6. Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas
 7. Gyvenamųjų patalpų privatizavimas
 8. Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS

 1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas ar išregistravimas
 2. Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą
 3. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas
 4. Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui,  ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti
 5. Paraiškos dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas
 6. Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemones administravimas ir konsultavimas
 7. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
 8. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
 9. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUJE IR SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS (IŠSKYRUS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJĄ)

 1. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio (Prašymų formos)
 2. Išrašo apie žemės ūkio valdos duomenis išdavimas
 3. Dėl paramos pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ konsultavimas
 4. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų priėmimas
 5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro išrašo turgavietėms išdavimas
 6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas
 7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro duomenų apie produkcijos standartine verte išreikštą  žemės ūkio valdos ekonominį dydį  (VED) išdavimas
 8. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
 9. Ūkinių gyvūnų registravimas
 10. Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą išdavimas
 11. Paraiškos dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti priėmimas ir informacijos šiais klausimais teikimas
 12. Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas (Prašymo forma)
 2. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus (Paraiškos forma)
 3. Leidimo laidoti išdavimas (Prašymo forma)
 4. Prašymo dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo priėmimas
 5. Gyvenamosios vietos deklaravimas (Deklaracijų formos)
 6. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
 7. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (Prašymo forma)
 8. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas (Prašymo forma)
 9. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas (Prašymo forma)
 10. Pažymos apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos išdavimas
 11. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
 12. Pažymos apie asmens palaidojimo vietą išdavimas
 13. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
 14. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas (Prašymo forma)
 15. Pažymos apie įrašus ūkinėse knygose išdavimas
 16. Įgaliojimų tvirtinimas, dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas, parašo dokumentuose tikrumo liudijimas
 17. Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas išdavimas (Elektrėnų, Kietaviškių, Semeliškių, Vievio seniūnijos)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-13 15:14:35
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.