LietuviškaiEnglish

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Administracinės paslaugos

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATAS  

      1. Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos priimtų sprendimų kopijų išdavimas

ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIUS

 1. Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje
 2. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas (Prašymo forma)
 3. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje
 4. Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas (Prašymo forma)
 5. Numerio pastatui, butui, patalpai ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas (Prašymo forma)
 6. Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas (Prašymo dėl infrastruktūros plėtros įmokos forma)
 7. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje
 8. Specialiųjų reikalavimų išdavimas
 9. Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas (Paraiškos forma)
 10. Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas
 11. Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimas
 12. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas (Paraiškos forma)
 13. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas (Prašymo forma)

BENDRASIS SKYRIUS

 1. Dokumentų iš archyvo laikinai naudoti išdavimas
 2. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
 3. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
 4. Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui
 5. Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

Gyventojai, jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, ir naudojatės internetine bankininkyste, e. parašu arba m. parašu, prašymus Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui galite teikti per Registrų centro savitarną.

 1. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (Prašymo forma)
 2. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas (Prašymo forma)
 3. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas (Prašymo forma, deklaracijos forma)
 4. Santuokos nutraukimo registravimas
 5. Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas
 6. Tėvystės pripažinimo registravimas
 7. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą (Prašymo forma)
 8. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą (Prašymų formos)

FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas
 2. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
 3. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas
 4. Paraiškos dėl dalyvavimo Elektrėnų savivaldybės užimtumo didinimo programoje priėmimas
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
 1. Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 2. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 3. Dienos socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 4. Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 5. Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 6. Maisto talonų ir pietų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 7. Transporto paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 8. Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas
 9. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 10. Smurtinio elgesio keitimo programos organizavimas (Prašymo forma)
 11. Išvadų teismui dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir globėjo (rūpintojo) suaugusiam neveiksniam ar ribotai veiksniam tam tikrose srityse asmeniui teikimas (Prašymo forma)
 12. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas (Prašymo forma)
 13. Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis organizavimas (Prašymo forma)
 14. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos ir GIMK mokymų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 15. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą ir išmokų globėjams skyrimas ir mokėjimas:     
  17.1. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)     
  17.2. Globėjų išmokos, vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 16. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas:
  18.1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
  18.2. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A1) forma)
  18.3. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  18.4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  18.5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  18.6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas
 17. Išmokų už globojamus vaikus skyrimas ir mokėjimas:
  19.1. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  19.2. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  19.3. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  19.4. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas
  19.5. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
 18. Kompensacijos už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidas skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 19. Socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas:
  21.1. Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas (Prašymo SP-11 forma)
  21.2. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-11 forma)
 20. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas:
  22.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas (Prašymų SP-4, SP-4(A), SP-4(B) formos)
  22.2. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas (Prašymų SP-4, SP-4(A) formos)
  22.3. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, teikimas (Prašymo forma)
 21. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
 22. Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 23. Socialinės paramos kitais atvejais skyrimas ir mokėjimas (Prašymų formos)
 24. Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas (Prašymų formos)
 25. Paramos socialiniam būstui įsigyti ar išsinuomoti skyrimas:
  27.1. Paramos būstui išsinuomoti administracinės paslaugos teikimas (Prašymų formos)
  27.2. Paramos būstui įsigyti administracinės paslaugos teikimas (Prašymų formos)
 26. Teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatymas (Prašymo forma)
 27. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
 28. Dokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, kaip motinai arba tėvui, išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, išdavimas
 29. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas
 30. Pažymos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ES ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei ES ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas išmokas išdavimas

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 1. Kapavietės (kapo) identifikavimas (Prašymo forma)
 2. Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas
 3. Kultūros paveldo objekto tvarkybos projektinių pasiūlymų derinimas
 4. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto ir kitiems projektams priėmimas
 5. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto ir kitus projektus priėmimas
 6. Vaikų registravimas dėl priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (Prašymo forma)

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

 1. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas - Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir jiems prilygintų asmenų, tremtinių ir jiems prilygintų asmenų, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti
 2. Pranešimo priėmimas ir informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės interneto svetainėje (Pranešimo forma)
 3. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas (Prašymų formos)
 4. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
 5. Leidimo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemones išdavimas (Prašymo forma)
 6. Leidimo naudoti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus išdavimas (Prašymo forma)

ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

 1. Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas
 2. Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų), statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas (Prašymo forma)
 3. Paraiškos dėl susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, priėmimas
 4. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas (Prašymo forma)
 5. Leidimo pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones išdavimas. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas (Prašymo forma)
 6. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas (Prašymo forma)
 7. Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas (Prašymo forma)
 8. Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui (Prašymo forma)

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS

 1. Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas (Prašymo forma)
 2. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas, duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas (Prašymų formos)
 3. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas (Pranešimo forma)
 4. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas (Prašymų formos)
 5. Paraiškos dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas (Paraiškos forma)
 6. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas (Paraiškos forma)
 7. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas (Paraiškos forma)

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUJE IR SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS (IŠSKYRUS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJĄ)

 1. Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas,  partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas (Prašymų formos)
 2. Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos (Prašymų formos)
 3. Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio veiklas, išdavimas
 4. Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas
 5. Pažymos apie produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED) išdavimas išdavimas
 6. Paraiškos gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius priėmimas
 7. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas (Prašymo forma)
 2. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus (Paraiškos, prašymo formos)
 3. Leidimo laidoti išdavimas (Prašymo forma) (Prašymo forma laidoti kolumbariume)
 4. Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas (Prašymo forma)
 5. Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas (Prašymo forma) (Prašymo forma iškalti užrašą kolumbariumo plokštėje)
 6. Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas (Prašymo forma)
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas (Deklaracijos forma, Prašymo forma)
 8. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas
 9. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą (Prašymo forma)
 10. Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas (Prašymo forma)

 11. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (Prašymo forma)
 12. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (Prašymo forma)
 13. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (Prašymo forma)
 14. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas (Prašymo forma)
 15. Pažymos apie įrašus ūkinėse knygose išdavimas (Prašymo forma)
 16. Notarinių veiksmų atlikimas
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-13 15:45:00
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.