English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt

Skelbimai
Archyvas
2017-10-25 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2017-10-12

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2017 m. spalio 11 d. Nr. 01V–105
Elektrėnai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. V.TS–56 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ 180 punkto 1 papunkčiu:
1. Š a u k i u  2017-10-25 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Rungos g. 5, Elektrėnai.
2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 10.10–10.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 109, 199,  128.8, 202.1. ir 202.2. punktų pakeitimo ir papildymo 128.9 punktu.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

 2.2. 10.20–10.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
2.3. 10.35–10.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo.
2.4. 10.45–10.55 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.
Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

2.5. 10.55–11.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
2.6. 11.00–11.20 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimui.
2.7. 11.20–11.40 Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų socialinės reabilitacijos centrą.
2.8. 11.40–11.50 Dėl privačios žemės sklypo savivaldybės nuosavybėn pirkimo ir žemės pirkimo sutarties sudarymo.
2.9. 11.50–11.55 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius automobilius.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

2.10. 11.55–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimo.
Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

2.11. 13.00–13.10 Dėl Kurkliškių kaimo kapinių statuso.
2.12. 13.10–13.15 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.
2.13. 13.15–13.20 Dėl Lazdynų g. Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimo.
Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

2.14. 13.20–13.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. V.TS–38 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų vadovams“ dalinio pakeitimo.
2.15. 13.30–13.40 Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.16.   13.40–13.50 Dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare.
Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

2.17. 13.50–14.00 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės 2017–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2.18. 14.00–14.10 Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
        2.19. 14.10–14.20 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
   2.20. 14.20–14.30 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro
valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Pertrauka nuo 14.30 val. iki 14.40 val.
 
   2.21. 14.40–14.50 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
   2.22. 14.50–15.00 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
2.23. 15.00–15.10 Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
2.24. 15.10–15.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizacinės struktūros pakeitimo ir didžiausio  leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Pristato Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Virginija Liepinytė-Medeikė.

2.25. 15.20–15.25 Dėl pritarimo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimui.
2.26. 15.25–15.30 Dėl pritarimo patikslintos Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo skyrimo.
2.27. 15.30–15.40 Dėl viešo aukciono būdu parduodamo turto sąrašo patvirtinimo.
2.28. 15.40–15.45 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro.
2.29. 15.45–15.55 Dėl Elektrėnų miesto Trakų g. kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.
Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

2.30. 15.55–16.05 Dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą skaičiavimo tvarkos.
2.31. 16.05–16.15 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
2.32. 16.15–16.25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keleivių pavėžėjimo tarifo patvirtinimo.
2.33. 16.25–16.35 Dėl vietinio miesto susisiekimo maršruto nustatymo.
Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

Informacija, paklausimai.

Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Elektrėnų savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai) arba  Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas: Žygimantų g. 2, Vilnius).

Meras                                         Kęstutis Vaitukaitis

 

Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:

Socialinių reikalų komiteto posėdį
2017-10-17 (antradienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

(Audrius Jurgelevičius (pirmininkas), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė,
Vilija Dobrovolskienė, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Rimantas Edvardas  Sabutis,
 Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

2.2., 2.3., 2.6., 2.7., 2.10., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21.,2.22., 2.23., 2.24., 2.25.

Ūkio reikalų komiteto posėdį
2017-10-18 (trečiadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

(Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis,  Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

2.2., 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32., 2.33.

 

Strateginio planavimo komisiją
2017-01-23 (pirmadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

 (Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Virgilijus Pruskas (pavaduotojas), Arūnas Butrimavičius, Jekaterina Goličenko,  Jonas  Grybauskas, Arūnas Kulboka, Vaidas Ratkevičius,
Virgaudas Šimkūnas, Viktoras Valiušis, Arvydas Vyšniauskas) 

2.2.


Kontrolės komiteto posėdį
2017-10-23 (pirmadienį) 15.00 val.,  tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

(Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus  Paberalis (pavaduotojas), Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė,   Giedrius Litvinskas,  Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius, Kęstas Vitkauskas)

2.1., 2.2., 2.3., 2.5.

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Spalis
    2017     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
10229405
Šiandien apsilankė:
224
Dabar naršo:
111

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.