English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Administracinės paslaugos

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATAS  

      1. Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos priimtų sprendimų kopijų išdavimas

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIAI IR SENIŪNIJOS

 1. Informacijos teikimas asmenims viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais

 2. Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje

ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIUS

 1. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
 2. Specialiųjų reikalavimų išdavimas
 3. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas (Prašymo forma)
 4. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
 5. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas (Prašymo forma)

BENDRASIS SKYRIUS

 1. Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais
 2. Dokumentų iš archyvo laikinai naudoti išdavimas
 3. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
 4. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
 5. Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui
 6. Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

Rekomenduojame asmenims, turintiems elektroninę bankininkystę ar mobilų parašą, prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus teikti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS

 1. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
 2. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas (Prašymo forma)
 3. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
 4. Santuokos nutraukimo registravimas
 5. Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas
 6. Tėvystės pripažinimo registravimas
 7. Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita
 8. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

 1. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
 2. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
 3. Paraiškos dėl dalyvavimo Elektrėnų savivaldybės užimtumo didinimo programoje priėmimas
 1. Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 2. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 3. Dienos socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 4. Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 5. Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 6. Maisto talonų ir pietų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 7. Transporto paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 8. Techninės pagalbos priemonių skyrimo organizavimas (Prašymo forma)
 9. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 10. Smurtinio elgesio keitimo programos organizavimas (Prašymo forma)
 11. Išvadų teismui dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir globėjo (rūpintojo) suaugusiam neveiksniam ar ribotai veiksniam tam tikrose srityse asmeniui teikimas (Prašymo forma)
 12. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas (Prašymo forma)
 13. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas (paslauga galiojo iki 2019-12-31)
 14. Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis organizavimas (Prašymo forma)
 15. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos ir GIMK mokymų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
 16. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą ir išmokų globėjams skyrimas ir mokėjimas:     
  18.1. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)     
  18.2. Globėjų išmokos, vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 17. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas:
  19.1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
  19.2. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A1) forma)
  19.3. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  19.4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  19.5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
  19.6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas
 18. Išmokų už globojamus vaikus skyrimas ir mokėjimas:
  20.1. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  20.2. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  20.3. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)
  20.4. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas
  20.5. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)
 19. Kompensacijos už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidas skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 20. Socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas:
  22.1. Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas (Prašymo SP-11 forma)
  22.2. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-11 forma)
 21. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas:
  23.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas (Prašymų SP-4, SP-4(A), SP-4(B) formos)
  23.2. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas (Prašymų SP-4, SP-4(A) formos)
  23.3. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, teikimas (Prašymo forma)
 22. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
 23. Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
 24. Socialinės paramos kitais atvejais skyrimas ir mokėjimas (Prašymų formos)
 25. Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas (Prašymų formos)
 26. Paramos socialiniam būstui įsigyti ar išsinuomoti skyrimas:
  28.1. Paramos būstui išsinuomoti administracinės paslaugos teikimas (Prašymų formos)
  28.2. Paramos būstui įsigyti administracinės paslaugos teikimas (Prašymų formos)
 27. Teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatymas (Prašymo forma)
 28. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 1. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas
 2. Kultūros paveldo objekto tvarkybos projektinių pasiūlymų derinimas
 3. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas (Prašymų formos)
 4. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto ir kitiems projektams priėmimas
 5. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto ir kitus projektus priėmimas
 6. Vaikų registravimas dėl priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (Prašymo forma)

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

 1. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas - Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir jiems prilygintų asmenų, tremtinių ir jiems prilygintų asmenų, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti
 2. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
 3. Leidimo naudoti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus išdavimas (Prašymo forma)

ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

 1. Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų), statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas (Prašymo forma)
 2. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas (Prašymo forma)
 3. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas (Prašymo forma)
 4. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas (Prašymo forma)
 5. Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas (Prašymo forma)
 6. Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui (Prašymo forma)

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS

 1. Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas (Prašymo forma)
 2. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas, duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas (Prašymų formos)
 3. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas (Pranešimo forma)
 4. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas (Prašymų formos)
 5. Paraiškos dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas (Paraiškos forma)
 6. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas (Paraiškos forma)
 7. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas (Paraiškos forma)

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUJE IR SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS (IŠSKYRUS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJĄ)

 1. Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos (Prašymų formos)
 2. Išrašo apie žemės ūkio valdos duomenis išdavimas
 3. Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas,  partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas (Prašymų formos)
 4. Dėl paramos pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ konsultavimas
 5. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų priėmimas
 6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro išrašo turgavietėms išdavimas
 7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas
 8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro duomenų apie produkcijos standartine verte išreikštą  žemės ūkio valdos ekonominį dydį  (VED) išdavimas
 9. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
 10. Ūkinių gyvūnų registravimas
 11. Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą išdavimas
 12. Paraiškos dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti priėmimas ir informacijos šiais klausimais teikimas
 13. Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas (Prašymo forma)

SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas (Prašymo forma)
 2. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus (Paraiškos forma)
 3. Leidimo laidoti išdavimas
 4. Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas (Deklaracijos forma, Prašymo forma)
 5. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas
 6. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą (Prašymo forma)
 7. Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas (Prašymo forma)

 8. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (Prašymo forma)
 9. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (Prašymo forma)
 10. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (Prašymo forma)
 11. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas (Prašymo forma)
 12. Pažymos apie įrašus ūkinėse knygose išdavimas (Prašymo forma)
 13. Notarinių veiksmų atlikimas
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-16 10:21:55
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.