Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Koronavirusas
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Pranešėjų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Statybos projektų viešinimas
 • NVO taryba

  Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu TS-289, 9 punktu, Elektrėnų savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. VI.TS–22 nusprendė patvirtinti šią savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį:

  • Audra Česonienė, nevyriausybinių organizacijų atstovė;
  • Justina Zaleckienė, nevyriausybinių organizacijų atstovė;
  • Asta Mikalajūnienė, nevyriausybinių organizacijų atstovė;
  • Inga Kartenienė, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
  • Vilma Komisarenkienė, Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;
  • Neringa Pulauskienė, Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).


  NVO taryba atlieka šias funkcijas:

  1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

  2. teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos komitetams, savivaldybės administracijai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su NVO palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir NVO aktualių klausimų sprendimo;

  3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl NVO veiklos skatinimo;

  4. kartą per metus informuoja savivaldybės tarybą apie savo veiklą;

  5. informuoja visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą;

  6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.


  Taryba turi teisę:

  1. dalyvauti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su NVO susiję klausimai;
  2. gauti iš valstybės ir savivaldybės administracijos padalinių, skyrių, kitų įstaigų bei organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarybos veiklai;
  3. dalyvauti stebėtojo teise savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose;
  4. kviesti į savo posėdžius valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų, NVO ir kitų įstaigų
  atstovus, nepriklausomus ekspertus;
  5. organizuoti diskusijas NVO aktualiais klausimais savivaldybėje.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-22 10:59:58