English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausiasis specialistas civilinei ir darbo saugai Dainius Kochanskas

        SPECIALIEJI REIKALAVIMAI   

Šias pareigas einantis turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Valstybinės darbo inspekcijos nurodymais, Civilinės saugos departamento rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą gebėti juos taikyti darbe;
 3. Išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. pretendentas, laimėjęs konkursą į laisvas valstybės tarnautojo pareigas, įstatymų nustatyta tvarka turi įgyti asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS                     

 

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų civilinės saugos klausimais įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
 2. organizuoja ir koordinuoja gelbėjimo, avarijų ar katastrofų, gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus;
 3. organizuoja gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimo ir informavimo techninių priemonių plėtojimą;
 4. planuoja ir organizuoja gyventojų evakavimą iš pavojingų vietų, jų apgyvendinimą ir aprūpinimą;
 5. sudaro miesto civilinės saugos darbo ir mokymo planus, rengia metodinę medžiagą civilinės saugos klausimais;
 6. derina ūkio subjektų parengties ekstremalioms situacijoms planus, metinius civilinės saugos darbo ir mokymo planus;
 7. rengia, derina peržiūri ir vieną kartą per metus (prireikus ir daugiau kartų) atnaujina savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
 8. rengia ir derina savivaldybės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
 9. rengia gyventojų švietimo renginių priemonių planą;
 10. rengia metines ataskaitas apie CS būklę savivaldybėje Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;
 11. kaupia duomenis ir periodiškai informuoja gyventojus apie radiacijoslygį savivaldybėje (pagal matavimus);
 12. kaupia duomenis ir teikia informaciją apie stichinius meteorologinius reiškinius savivaldybės teritorijoje;
 13. administracijos direktoriaus nurodymu sukviečia Ekstremalių situacijų komisiją (ESK), kordinuoja Ekstremalių situacijų operacijų centro (OC) darbą, organizuoja ESK ir OC narių mokymą;
 14. teikia informaciją apie civilinės būklės situaciją savivaldybės teritorijoje;
 15. rengia savivaldybės tarybos, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus civilinės saugos, darbų saugos organizavimo klausimais;
 16. renka duomenis apie savivaldybės teritorijoje esančių slėptuvių ir galimų panaudoti kaip slėptuves statinių būklę ir jų panaudojimą;
 17. organizuoja seminarus, mokymus ir teikia metodinę pagalbą įmonėms, įstaigoms, UAB, AB, kitoms organizacijoms, individualioms įmonėms, esančioms savivaldybės teritorijoje, civilinės saugos klausimais;
 18. įgyvendina triukšmo valdymo, triukšmo prevencijos veiksmų plano savivaldybės teritorijoje priežiūrą, teikia tvirtinti triukšmo prevencijos zonas, triukšmo mažinimo priemonių planus, tyliųjų zonų savivaldybės teritorijoje ribas, triukšmo viešosiose vietose taisykles;
 19. vykdo Statybos darbų triukšmo kontrolieriaus funkcijas, numatytas Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklėse;
 20. dalyvauja užtikrinant savivaldybės teritorijoje viešąją tvarką, bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis;
 21. rengia nusikaltimų prevencijos programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
 22. organizuoja darbų saugos seminarus, metodinius mokymus, kursus (kartu su VDI atstovu) darbų saugos ir sveikatos pažymėjimams gauti, informuoja ir konsultuoja gyventojus darbų saugos klausimais; 
 23. atsako į savivaldybės gyventojų paklausimus, raštus, skundus pagal savo kompetenciją įstatymų nustatytais terminais;
 24. nagrinėja administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją dėl administracinių nusižengimų ir faktinius duomenis tikrina vietoje, esant galimybei, operatyviai reaguoja į pranešimus apie galimus nusižengimus;
 25. tiria administracinius nusižengimus, renka įrodymus, pagal administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ar perduoda jas nagrinėti kitoms kompetentingoms institucijoms, kontroliuoja administracinių nuobaudų įvykdymą; 
 26. vykdo ir kitus su įstaigos ir įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.                   
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-07 16:23:48
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Balandis
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.