2022-05-25 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2022-05-11

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

 POTVARKIS

DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 2022 m. gegužės 10 d. Nr. 01V–38

Elektrėnai

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-66, 188 punkto 1 papunkčiu:

 1. Š a u k i u 2022-05-25 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.15 Elektrėnų savivaldybės tarybos nario Kęsto Vitkausko iškilminga priesaikos davimo ceremonija.

10.15–10.25 Darbotvarkės tvirtinimas. 

2.1. 10.25–10.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

2.2. 10.35–10.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. VI.TS-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.3. 10.40–10.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

 2.4. 10.50–11.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo.

2.5. 11.00–11.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. VI.TS-220 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

 2.6. 11.05–11.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

 2.7. 11.15–11.25 Dėl pritarimo rengti Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją ir finansavimo skyrimo.

2.8. 11.25–11.35 Dėl pritarimo nutolusios 835 kW galios saulės elektrinės statybai.

2.9. 11.35–11.40 Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Taikos g. 6A Elektrėnuose nuomos.

2.10. 11.40–11.45 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybės administracijai.

2.11. 11.45–11.50 Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui.

2.12. 11.50–11.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. VI.TS-220 „Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 m. sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

          2.13. 11.55–12.00 Dėl automobilio perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise UAB Elektrėnų autobusų parkui.

          Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

 Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 2.14. 13.00–13.05 Dėl pakoreguoto Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo.

2.15. 13.05–13.10 Dėl Dembinos gatvės Giedraitiškių kaime ir Koplyčios gatvės Elektrėnų mieste pavadinimų suteikimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

 2.16. 13.10–13.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas ekologas Audrius Balnys.

           2.17. 13.20–13.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės sporto centro Laisvalaikio centro administratorius Vaidas Bernotas.   

           2.18. 13.25–13.35 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų baseino teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.

          Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų baseino direktorius Audrius Valaiša.

 2.19. 13.35–13.40 Dėl pritarimo Elektrėnų švietimo paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorė Alma Reklaitienė.

 2.20. 13.40–13.45 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktorius Alfredas Antanas Vainauskas.

 2.21. 13.45–13.50 Dėl pritarimo Elektrėnų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius.

 2.22. 13.50–13.55 Dėl pritarimo Vievio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato  Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė.

 2.23. 13.55–14.00 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Rokas Gulbinas.

 2.24. 14.00–14.05 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė.

 2.25. 14.05–14.10 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė.

 2.26. 14.10–14.15 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.

 2.27. 14.15–14.20 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės šeimos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų savivaldybės šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė.

 2.28. 14.20–14.25 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas Jurgita Pašvenskaitė.

 2.29. 14.25–14.30 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

 2.30. 14.30–14.35 Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas.

 2.31. 14.35–14.40 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis.

 2.32. 14.40–14.45 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė.

 2.33. 14.45–14.50 Dėl pritarimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Aldona Skučienė.

 2.34. 14.50–14.55 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė.

 2.35. 14.55–15.00 Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė.

 Pertrauka nuo 15.00 val. iki 15.15 val.

 2.36. 15.15–15.20 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorė Ingrida Tviragienė.

 2.37. 15.20–15.25 Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ direktorė Irena Meškauskienė.

 2.38. 15.25–15.30 Dėl pritarimo Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Sigita Lapkauskienė.

 2.39. 15.30–15.35 Dėl pritarimo Elektrėnų lopšelio darželio „Drugelis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė.

 2.40. 15.35–15.40 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Giedrė Ignatavičienė.

 2.41. 15.40–15.45 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio direktorė Odeta Stasiulevičienė.

 2.42. 15.45–15.50 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ direktorė Angelė Budėnienė.

 2.43. 15.50–15.55 Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius.

 2.44. 15.55–16.00 Dėl pritarimo Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas.

 

 2.45. 16.00–16.05 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitai.

 

Pristato uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų autobusų parko direktorius Jonas Grybauskas.


           Informacija, paklausimai.

 

 Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 

Meras                                                                                                                                                                                                                               Kęstutis Vaitukaitis

 

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2022-05-17

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

13.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2022-05-18

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Kontrolės komitetas

2022-05-23

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

15.00 val.

 

 

 

Komitetų darbotvarkės:

 

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

 

2. Informacija, paklausimai.

 

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai>Tarybos sprendimų projektai nuo 2015 metų  >Teisės aktų projektai).

 

Tarybos posėdis transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija.

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika