2024-02-21 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2024-02-08

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

                                 2024 m. vasario 7 d. Nr. 01V–49

                              Elektrėnai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. VI.TS-35 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 7 punktu:

1.  Š a u k i u 2024-02-21 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. S u d a r a u  Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikiu šiuos Savivaldybės tarybos sprendimų projektus:

10.00–10.15 Darbotvarkės tvirtinimas.

 

2.1. 10.15–10.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. VII.TS-82 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.

 

2.2. 10.20–10.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Oksana Salecienė.

 

2.3. 10.50–10.55 Dėl juridinių ir fizinių asmenų skolų pripažinimo beviltiškomis.

2.4. 10.55–11.00 Dėl atleidimo nuo gyventojų paveldimo turto mokesčio.

2.5. 11.00–11.05 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Bliujienė.

 

2.6. 11.05–11.15 Dėl Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybė, specialistų važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.7. 11.15–11.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. VI.TS-246 „Dėl didžiausio leistino Elektrėnų kultūros centro ir Vievio kultūros centro pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

2.8. 11.20–11.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. VII.TS-154 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

2.9. 11.25–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. V.TS-156 „Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės sporto centro steigimo“ pakeitimo.

2.10. 11.30–11.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. VII.TS-169 „Dėl Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo studijų dalinio finansavimo ir pritraukimo į Elektrėnų savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

 

2.11. 11.35–11.45 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant šias įstaigas prie viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro.

2.12. 11.45–11.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės skaidrios asmens  sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.13. 11.55–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė.

 

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 

2.14. 13.00–13.10 Dėl pritarimo 2012 m. vasario 2 d. Susitarimo Nr. 01S-1 „Dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (a-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties nutraukimo“ 5.1. papunkčio pakeitimui.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Indrė Pranckevičiūtė.

 

2.15. 13.10–13.20 Dėl sutikimo perleisti žemės sklypo Sabališkių g. 1C Elektrėnuose (unik. Nr. 4400-5488-9100) nuomos teisę.

2.16. 13.20–13.30  Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. VI.TS-195 „Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1B (kad. Nr. 7930/0003:251, unik. Nr. 4400-1853-5478) Elektrėnuose nuomos“ pakeitimo.

2.17. 13.30–13.35 Dėl teritorijos pripažinimo neprivatizuojama.

2.18. 13.35–13.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. VI.TS-172 „Dėl poilsio ir turizmo teritorijų bei sezono trukmės sezoninei mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais nustatymo“  pakeitimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

 

2.19. 13.40–13.45 Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimui.

2.20. 13.45–13.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. VI.TS-290 „Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.21. 13.50–13.55 Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 12 ir Taikos g. 6B Elektrėnuose nuomos.

2.22. 13.55–14.00 Dėl trumpalaikio turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.

2.23. 14.00–14.05 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

 

Informacija, paklausimai.

 

Šis potvarkis  per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

Meras                                                                                                 Gediminas Ratkevičius

 

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ  IR SAVIVALDYBĖS KOLEGIJOS POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2024-02-13

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2024-02-14

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Savivaldybės kolegija

2024-02-19

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

14.00 val.

Kontrolės komitetas

2024-02-19

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

15.00 val.

 

Komitetų darbotvarkės:

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 21 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

2. Informacija, paklausimai.

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai).

Komitetų, savivaldybės kolegijos  ir tarybos posėdžiai transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika