PARENGTAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2024 M. BIUDŽETO PROJEKTAS 55,3 mln. Eur

2024-02-07

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos patvirtintais strateginio planavimo dokumentais, Savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu, patvirtintu Elektrėnų savivaldybės tarybos, asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais, kt. teisės aktais.

Biudžetas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu, kuriame nurodoma:

1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės administracijos padaliniams programoms vykdyti.

Savivaldybės biudžeto pajamos prognozuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, atsižvelgiant į prognozuojamas savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, skirtas lėšas valstybinėms funkcijoms atlikti, investicijų projektams finansuoti, kitas įstatymų nustatytas pajamas.

Nuo sausio 1 d. pakeista darbo užmokesčio mokestinė sistema, minimali alga padidinta iki 924 Eur (2023 m. buvo 840 Eur), apie 10,0 proc., pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis – 1785,40 Eur, kuris lygus Valstybės duomenų agentūros paskelbtam 2022 metų vidutiniam mėnesiniam šalies (su individualiomis įmonėmis) darbo užmokesčiui (2023 m. buvo 186 Eur), kuris lemia savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų, valstybės tarnautojų darbo užmokestį. Didinamas švietimo, kultūros ir socialinės srities darbuotojų darbo užmokestis, papildomai skiriama lėšų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. Socialinės apsaugos ir darbo srityje padidinti vaiko pinigai, senatvės, netekto darbingumo ir šalpos pensijos.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, naudojamas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti – gyventojų pajamų mokestis (GPM), kuris 2024 m. prognozuojamas 28,36 mln. Eur (2020 m. – 15,27 mln. Eur, 2021 m. – 16,93 mln. Eur, 2022 m. – 20,0 mln. Eur, 2023 m. – 23,91 (įvykdymas – 26,76 mln. Eur), tai yra 18,6 proc. didesnis nei 2023 m.

Pajamos ir mokesčiai iš turto (turto, žemės, žemės nuomos, paveldėjimo) sudaro 6,9 proc. biudžeto pajamų (neįskaitant dotacijų).

Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį – praėjusių metų biudžeto pajamų dalį, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus. 2024 metų suma – 3,26 mln. Eur  (2023 m. – 2,35 mln. Eur).

Savivaldybės biudžetui skirtos dotacijos – 18,91 mln. Eur (ugdymo reikmėms, baseino rekonstrukcijai, valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti, investicijų projektų tęstinumui ir plėtrai užtikrinti).            

Savivaldybės administruojami ir kiti finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto skirtos lėšos vaikų išmokoms – 5,92 mln. Eur, tikslinėms kompensacijoms – 1,83 mln. Eur.

Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, biudžeto projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt, taip pat su biudžeto projektu galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriuje. Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia iki š.m. vasario 16 d. elektroniniu paštu [email protected]arba raštu Rungos g. 5, Elektrėnai.

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Oksana Salecienė

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika