2023-01-25 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2023-01-11

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

2023 m. sausio 11 d. Nr. 01V–3

Elektrėnai

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-66 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 188 punkto 1 papunkčiu:

 1. Š a u k i u 2023-01-25 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. T e i k i u  Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

 

2.1. 10.10–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2.2. 10.30–10.35 Dėl 2022 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo uždarajai akcinei bendrovei „Guera“.

2.3. 10.35–10.40 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

 

2.4. 10.40–10.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. V.TS-41 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.5. 10.45–10.50 Dėl kapinių sąrašo patvirtinimo.

2.6. 10.50–10.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. V.TS-208 „Dėl Kapinių sąrašo skelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pristato laikinai einanti Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pareigas Indrė Pranckevičiūtė.

 

2.7. 10.55–11.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

2.8. 11.05–11.15 Dėl prevencinių ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų Elektrėnų savivaldybės įstaigose nustatymo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

 

2.9. 11.15–11.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė.

 

2.10. 11.25–11.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Julė Ramanauskaitė.

 

2.11. 11.35–11.40 Dėl  patalpų, esančių Draugystės g. 2 Elektrėnuose, perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Radijo klubui „Elektronas.

2.12.  11.40–11.45 Dėl patalpų, esančių Mokyklos g. 3 Pakalniškių k. Elektrėnų sav., perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Pakalniškių bendruomenei „Jorė“.

 Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

 

          Informacija, paklausimai.

 

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

  

Meras                                              Kęstutis Vaitukaitis                                                                                                                                                                     

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2023-01-17

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

15.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2023-01-18

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

15.00 val.

Kontrolės komitetas

2023-01-23

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

15.00 val.

 

 

 

Komitetų darbotvarkės:

 

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 25 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

 

2. Informacija, paklausimai.

 

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai).

 

Tarybos posėdis transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija.

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika