Elektroninės teritorijų planavimo paslaugos

      Nuo 2014 metų sausio mėnesio Lietuvoje įsigaliojo nauja Teritorijų planavimo įstatymo redakcija, Žemės įstatymo, Statybos įstatymo pakeitimai, naujas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas. Jais yra įgyvendinta teritorijų planavimo reforma, kurios tikslas – paspartinti, supaprastinti, padaryti efektyvesnius teritorijų planavimo procesus, palengvinti sąlygas nekilnojamojo turto projektų plėtrai, pagerinti investicinę aplinką.                                                                 

    Pagrindiniai pakeitimai – daugeliu atvejų neliko reikalavimo rengti detaliuosius planus, atsirado galimybė žemės sklypus dalyti į mažesnius ar kitaip pertvarkyti sklypus per žemės valdos projektus, taip pat galimybė statyti be detaliojo plano. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį ar būdą daugeliu atvejų taip pat galima be detaliojo plano. Detalieji planai dabar rengiami tik didelėms teritorijoms, kurios apima ne mažiau kaip kvartalą ar miesto dalį. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose detalieji planai tai pat nėra rengiami, jeigu yra galiojantys bendrieji planai, specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Šiose teritorijose pagal poreikį galima rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus arba žemės valdos projektus.

    Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, kokybę, sutrumpinti visų teritorijų planavimo dokumentų procedūrų laiką, sukurtos šios elektroninių paslaugų teikimo sistemos: TPDRIS – teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (www.tpdris.lt), ŽPDRIS – žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (www.zpdris.lt), TPDR – teritorijų planavimo dokumentų registras  (www.tpdr.lt ).

    Sukurtos informacinės sistemos suvienodins ir supaprastins teritorijų planavimo proceso procedūras, užtikrins šio proceso teisėtumą, valstybės, savivaldos ir visuomenės interesų suderinimą, pažeidimų prevenciją. Teritorijų planavimo procesas taps aiškesnis, sumažės finansinės ir laiko sąnaudos rengiant bei registruojant patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖ SISTEMA

    Nuo 2015 m. spalio 5 d. pradėjo veikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS). Ši sistema leidžia teritorijų planavimo procesą vykdyti elektroniniu būdu nuo pat sprendimo priėmimo dėl teritorijų planavimo dokumento (TPD) rengimo ir planavimo tikslų iki dokumento pateikimo į Teritorijų planavimo dokumentų registrą. Elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, su visais prie jų pridedamais dokumentais galima teikti ir gauti atsakymus per  www.tpdris.lt.

    Naudojantis TPDRIS galima nuotoliniu būdu pateikti sprendimą dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programą, parengti ir išduoti teritorijų planavimo sąlygas, teikti kitus parengiamojo ir rengimo etapų dokumentus, viešinti TPD sprendinius. Tuo pačiu būdu ir visuomenė gali teikti pasiūlymus ir gauti planavimo organizatoriaus atsakymus. TPD derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas per šią informacinę sistemą sudaro galimybę teritorijų planavimo paslaugas teikti vieno langelio principu. Galima ne tik pateikti prašymą, bet ir gauti paslaugos rezultatą nuotoliniu būdu. Išoriniame portale numatyta galimybė gauti reikiamus duomenis iš valstybės registrų ir informacinių sistemų.

 ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO INFORMACINĖ SISTEMA

    Nuo 2015 m. pradėjo veikti ŽPDRIS – tai visų žemėtvarkos planavimo procese dalyvaujančių institucijų veiklos sujungimas į bendrą informacinę sistemą, t. y.  įgyvendintas vieno langelio principas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo srityje.
       ŽPDRIS elektroninės paslaugos – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai, paslaugų gavėjams jų buvimo vietoje informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, kurias sudaro žemėtvarkos planavimo proceso duomenų gavimas ir teikimas. ŽPDRIS yra teikiamos keturios elektroninės paslaugos:

   • žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga;
   • kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga;
  • žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga;
   • žemės konsolidacijos projektų rengimo elektroninė paslauga. 

    Prisijungę prie ŽPDRIS (www.zpdris.lt), asmenys gali teikti prašymus, rengti projektus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eigą ir kt., o neprisijungę asmenys gali matyti skelbimus apie viešinamus projektus, taip pat matyti ir parsisiųsti ŽPDRIS naudotojų vadovus, kuriuose pateikiama visa reikiama informacija apie sistemos veikimą ir žingsnius.

 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRAS

       Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos baigė įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotą projektą, skirtą teritorijų planavimo dokumentų registravimo paslaugų plėtrai. Sukurtas elektroninis Teritorijų planavimo dokumentų registras (TPDR).

        TPDR paskirtis – registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, centralizuotai tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų duomenis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus.

     Naudojantis TPDR galima nuotoliniu būdu (www.tpdr.lt/) tvarkyti su teritorijų planavimu susijusius dokumentus, gauti patikimą informaciją apie galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, susipažinti su jų sprendiniais, dokumentus atsisiųsti elektroniniu būdu ir išsispausdinti.
      Sukurtos šios elektroninės paslaugos: dokumentų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių teikimas į Registrą elektroniniu būdu, grafinių ir erdvinių teritorijų planavimo duomenų teikimas per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, išrašų teikimas fiziniams/juridiniams asmenims, duomenų viešinimas TPDR interneto svetainėje.

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja Nelė Tekorienė

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 11:32:37

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika