2022-08-24 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2022-08-11

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 01V–52

Elektrėnai

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-66 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 188 punkto 1 papunkčiu:

 1. Š a u k i u 2022-08-24 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

 

10.10–10.20 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimas apie 2022 metų I pusmečio tarybos sprendimų vykdymą.

Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius.

 

2.1. 10.20–10.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. VI.TS-211 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų personalinės sudėties dalinių pakeitimų“ pakeitimo.

2.2. 10.25–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus Egidijaus Šinkūno tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo tarnybinės veiklos neeilinio vertinimo metu įgyvendinimo.

2.3. 10.30–10.40 Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pristato laikinai einanti Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pareigas Indrė Pranckevičiūtė.

 

2.4. 10.40–10.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimo.

2.5. 10.50–11.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.6. 11.00–11.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.7. 11.10–11.20 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

 

2.8. 11.20–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Bliujienė.

 

2.9. 11.30–11.40 Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.10. 11.40–11.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičiaus 2022–2023 mokslo metais pakeitimo.

2.11. 11.50–11.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. VI.TS-177 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėtų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.12. 11.55–12.00 Dėl Elektrėnų kultūros centro direktoriaus Remigijaus Suslavičiaus delegavimo į Vilniaus apskrities regioninę kultūros tarybą.

Pristato Švietimo , kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

 

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 

2.13. 13.00–13.05 Dėl naujo profilio antrinės stacionarių medicininių reabilitacijos paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Abromiškių reabilitacijos ligoninėje derinimo.

2.14. 13.05–13.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. VI.TS-286 „Dėl viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.15. 13.10–13.15 Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

2.16. 13.15–13.25 Dėl Maitinimo organizavimo paslaugų teikimo Elektrėnų savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.17. 13.25–13.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V.TS-45 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.18. 13.30–13.35 Dėl finansinės paramos skyrimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

 

2.19. 13.35–13.40 Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1B (kad. Nr.7930/0003:251, unik. Nr. 4400-1853-5478) Elektrėnuose nuomos.

2.20. 13.40–13.50 Dėl rekomendacijos  pritarti  rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliųjų planų ( TPD reg. Nr. T00078630 ir T00078618) keitimo koncepcijai.

2.21. 13.50–13.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. VI.TS-15 „Dėl Elektrėnų savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymų ir Elektrėnų savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.22. 13.55–14.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. VI.TS-16 „Dėl Elektrėnų savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

 

2.23. 14.00–14.05 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybai.

2.24. 14.05–14.10 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Elektrėnų krepšinio klubui „Centauras“.

2.25. 14.10–14.15 Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui.

2.26. 14.15–14.20 Dėl UAB Elektrėnų autobusų parko autobusų maršrutų 201 Elektrėnai–Trakai ir 203 Elektrėnai–Vilnius keleivių vežimo tarifo nustatymo.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

 

2.27. 14.20–14.25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos investicijų plano 2021–2025 metams papildymo derinimo.

Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

 

          Informacija, paklausimai.

 

 Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 Meras                                                                                      Kęstutis Vaitukaitis

 

 

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2022-08-16

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2022-08-17

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Kontrolės komitetas

2022-08-22

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

15.00 val.

 

 

 

Komitetų darbotvarkės:

 

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

 

2. Informacija, paklausimai.

 

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai>Tarybos sprendimų projektai nuo 2015 metų  >Teisės aktų projektai).

 

Tarybos posėdis transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija.

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika