Tarybos sprendimų projektai 2008 m.
Data Nr. Dokumento pavadinimas Sprendimas
2008-12-29 TSp-290 DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ Nr. TS-256
2008-12-17 TSp-289 DĖL UAB ,,GELVITA“ KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS PATVIRTINIMO Nr. TS-249
2008-12-14 TSp-288 DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
 KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS PATVIRTINIMO
Nr. TS-248
2008-12-17 TSp-287 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. TS – 233 „DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO 2009 METAMS“ PAPILDYMO Nr. TS-253
2008-12-17 Tsp-286 DĖL 2008 METŲ  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Nr. TS-239
2008-12-16 TSp-285 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-237
2008-12-16 TSp-284 DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO VIEŠOJO TUALETO PASLAUGOS KAINOS  PATVIRTINIMO Nr. TS-250
2008-12-16 TSp-283 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO Atidėtas
2008-12-16 TSp-282 DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Atidėtas
2008-12-16 TSp-281 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Neteiktas
2008-12-16 TSp-280 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO IŠ MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS CENTRO Nr. TS-255
2008-12-16 TSp-279 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO Nr. TS-254
2008-12-16 TSp-278 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-09-05 SPRENDIMO NR.TS-179 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Nr. TS-243
2008-12-16 TSp-277 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO Nr. TS-234
2008-12-16 TSp-276 DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
 TARIFŲ UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS BE PVM PATVIRTINIMO
Nr. TS-246
2008-12-16 TSp-275 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Nr. TS-238
2008-12-16 TSp-274 DĖL UAB ,,GELVITA“ADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-247
2008-12-16 TSp-273 DĖL VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKYTOJAMS, GYDYTOJAMS IR SLAUGYTOJAMS, SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS IR JŲ PADĖJĖJAMS, SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS IR JŲ PADĖJĖJAMS, AUKLĖTOJAMS IR JŲ PADĖJĖJAMS, KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJAMS TVARKOS PATVIRTINIMO Nr. TS-240
2008-12-15 TSp-272 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS PAKEITIMO Nr. TS-236
2008-12-12 TSp-271 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Nr. TS-242
2008-12-12 TSp-270 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMO Nr. TS-245
2008-12-12 TSp-269 DĖL PRAMONĖS SANDĖLIAVIMO OBJEKTO  STATYBOS Nr. TS-244
2008-12-12 TSp-268 DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS (ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS) PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-252
2008-12-12 TSp-267 DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Nr. TS-251
2008-12-16 TSp-266 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Nr. TS-241
2008-12-11 TSp-265 DĖL PROJEKTŲ NETEIKIMO GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ nesvarstytas
2008-12-11 TSp-264 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
 2007 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 63 DALINIO PAKEITIMO
Nr. TS-235
2008-11-19 TSp-263 DĖL SOCIALINIO BŪSTO PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Nr. TS-224
2008-11-19 TSp-262 DĖL VIEVIO PIRTIES VEIKLOS Nr. TS-223
2008-11-19 TSp-261 DĖL  2008 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO Nr. TS-213
2008-11-19 TSp-260 DĖL  PASTATŲ IR STATINIŲ PRIPAŽINIMO NEREIKALINGAIS IR JŲ NUGRIOVIMO Nr. TS-221
2008-11-19 TSp-259 DĖL ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Nr. TS-217
2008-11-19 TSp-258 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M.  GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS – 102  DALINIO PAKEITIMO Nr. TS-214
2008-11-18 TSp-257 DĖL  PRAŠYMO PERDUOTI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS Nr. TS-220
2008-11-18 TSp-256 DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO Nr. TS-219
2008-11-18 TSp-255 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO nepriimtas
2008-11-18 TSp-254 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS A. ASTRAUSKO FIRMAI „PIRMAS ŽINGSNIS“ Nr. TS-228
2008-11-18 TSp-253 DĖL UAB ,,GELVITA“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-222
2008-11-18 TSp-252 DĖL UAB ,,GELVITA“ KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS PATVIRTINIMO atidėtas
2008-11-18 TSp-250 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Neteiktas
2008-11-18 TSp-249 DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO VIEŠOJO TUALETO PASLAUGOS KAINOS PATVIRTINIMO Neteiktas
2008-11-17 TSp-248 DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUI Nr. TS-218
2008-11-14 TSp-247 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS Nr. TS-227
2008-11-14 TSp-246 DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO FUNKCINIO ZONAVIMO SPECIALIOJO PLANO DUOMENŲ PATIKSLINIMO atidėtas
2008-11-14 TSp-245 DĖL VIEVIO MIESTO BENDROJO PLANO PAKEITIMO PATVIRTINIMO atidėtas
2008-11-11 TSp-244 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2007 METAMS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO Nr. TS-232
2008-11-11 TSp-243 DĖL TURTO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS Nr. TS-226
2008-11-11 TSp-242 DĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI PATALPAS Nr. TS-229
2008-11-11 TSp-241 DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Nr. TS-225
2008-11-11 TSp-240 DĖL 2009 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE  PATVIRTINIMO Nr. TS-230
2008-11-11 TSp-239 DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO 2009 METAMS Nr. TS-233
2008-11-11 TSp-238 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2009 METAMS Nr. TS-231
2008-11-11 TSp-237 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI REGIONINIU LYGMENIU GAUTI IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Nr. TS-216
2008-11-11 TSp-236 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PATIKSLINIMO
Nr. TS-215
2008-11-10 TSp-235 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ  ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.6 PUNKTO PAKEITIMO atidėtas
2008-10-31 TSp-234 DĖL 2008 METŲ  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO Nr. TS-212
2008-10-30 TSp-233 DĖL DAUGIABUČIO NAUJOJI G. 6 VIEVIS ATSIJUNGIMO NUO CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS TINKLŲ nepriimtas
2008-10-21 TSp-232 DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO UAB „GELVITA“ IR UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ Nr. TS-211
2008-10-16 TSp-231 DĖL UAB  ,,GELVITA“  ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-210
2008-10-15 TSp-230a DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Nr. TS-191
2008-10-15 TSp-230 DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Nr. TS-195
2008-10-15 TSp-229 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ REZERVAVIMO Nr. TS-193
2008-10-14 TSp-228 DĖL 2008 M. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS DALINIO PAKEITIMO Nr. TS-204
2008-10-14 TSp-227 DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Nr. TS-200
2008-10-13 TSp-226 DĖL PRAMONĖS SANDĖLIAVIMO OBJEKTO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYKLOS STATYBOS Nr. TS-192
2008-10-13 TSp-225 DĖL KAVINĖS-BARO, ESANČIO SAULĖS G. 2A PARDAVIMO KAINOS PATVIRTINIMO Nr. TS-208
2008-10-13 TSp-224 DĖL BUTŲ, ESANČIŲ ELEKTRINĖS G. 11, ELEKTRĖNAI, PARDAVIMO KAINŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-207
2008-10-13 TSp-223 DĖL AUDITO ĮMONĖS PATVIRTINIMO Nr. TS-209
2008-10-13 TSp-222 DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
 KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS PATVIRTINIMO
Nr. TS-205
2008-10-13 TSp-221 DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
 ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO
Nr. TS-206
2008-10-13 TSp-220 DĖL VIEVIO MIESTO IR GILUČIŲ KAIMO LIETAUS TINKLŲ INVENTORIZACIJOS, REGISTRACIJOS IR EKSPLOATACIJOS Nr. TS-194
2008-10-10 TSp-219 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI REGIONINIU LYGMENIU GAUTI IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Nr. TS-188
2008-10-10 TSp-218 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS MERUI IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI Neteiktas
2008-10-09 TSp-217 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-09-24 SPRENDIMO NR. TS – 174 „DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS“ DALINIO PAKEITIMO Nr. TS-189
2008-10-09 TSp-216 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-09-24 SPRENDIMO
NR. TS – 173 „DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ IR PERSONALINIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS“ DALINIO PAKEITIMO
Nr. TS-190
2008-10-09 TSp-215 DĖL  PASKOLOS ĖMIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO Nr. TS-187
2008-10-09 TSp-214 DĖL 2008 METŲ  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO Nr. TS-186
2008-10-09 TSp-213 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SANATORINEI PAGRINDINEI MOKYKLAI Nr. TS-199
2008-10-09 TSp-212 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ ŠALIES PAKEITIMO Nr. TS-198
2008-10-09 TSp-211 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO nepriimtas
2008-10-09 TSp-210 DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO VALDYBOS  IŠRINKIMO Nr. TS-201
2008-10-08 TSp-209 DĖL 2008 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 94 PAKEITIMO Nr. TS-203
2008-10-08 TSp-208 DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2007 M.
METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS,
PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO
Nr. TS-202
2008-10-08 TSp-207 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. TS – 262 PATVIRTINTOS LEIDIMŲ PREKIAUTI CIVILINĖMIS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS 4 PUNKTO PATIKSLINIMO Nr. TS-197
2008-10-08 TSp-206 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-196
2008-09-15 TSp-205 DĖL PRITARIMO IŠVADAI DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BEI PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS Nr. TS-185
2008-09-15 TSp-204 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO Nr. TS-170
2008-09-15 TSp-203 DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO Nr. TS-180
2008-09-15 TSp-202 DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO FUNKCINIO ZONAVIMO SPECIALIOJO PLANO DUOMENŲ PATIKSLINIMO nepriimtas
2008-09-15 TSp-201 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PAKEITIMO Nr. TS-182
2008-09-15 TSp-200 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Nr. TS-191
2008-09-15 TSp-199 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO atidėtas
2008-09-15 TSp-198 DĖL ALTERNATYVAUS PRIVAŽIAVIMO KELIO PRIE VILNIAUS REGIONO BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO SPECIALIOJO PLANO REG. NR. 010422000065 PAKEITIMO RENGIMO  Nr. TS-179
2008-09-15 TSp-197 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ŠALIES PAKEITIMO Nr. TS-177
2008-09-15 TSp-196 DĖL LEIDIMO NUOMOTI PATALPAS Nr. TS-176
2008-09-15 TSp-195 DĖL 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 125 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO Nr. TS-169
2008-09-15 TSp-194 DĖL 2008 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR  IŠLAIDŲ PLANŲ PATIKSLINIMO Nr. TS-168
2008-09-15 TSp-193 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ  KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2008–2009 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO Nr. TS-171
2008-09-15 TSp-192 DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ IR PERSONALINIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS
Nr. TS-173
2008-09-15 TSp-191 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO SAUGOMAIS Nr. TS-184
2008-09-15 TSp-190 DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS Nr. TS-174
2008-09-15 TSp-189 DĖL TURTO PERDAVIMO Nr. TS-178
2008-09-15 TSp-188 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-183
2008-09-15 TSp-187 DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO IR NUOMOS MOKESČIO PATVIRTINIMO Nr. TS-181
2008-09-15 TSp-186 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIUS  ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-175
2008-09-15 TSp-185 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-08-27 SPRENDIMO „DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2008 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2009 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO“  DALINIO PAKEITIMO Nr. TS-172
2008-08-12 TSp-184 DĖL SVARBIŲ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO Nr. TS-162
2008-08-12 TSp-183 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO SKYRIMO Į VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS NUMATOMO VYKDYTI PROJEKTO „VAIKŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI PLĖTROS UŽTIKRINIMAS VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE“ VALDYMO GRUPĘ Nr. TS-158
2008-08-12 TSp-182 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2007 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 64 PAKEITIMO
Nr. TS-157
2008-08-12 TSp-181 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
 2007 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 63 DALINIO PAKEITIMO
Nr. TS-156
2008-08-12 TSp-180 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2007 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 62 DALINIO PAKEITIMO
Nr. TS-155
2008-08-12 TSp-179 DĖL UAB ,,GELVITA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PATIKSLINTŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-166
2008-08-12 TSp-178 DĖL MITYBOS FINANSINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Nr. TS-167
2008-08-12 TSp-177 DĖL UAB  „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS  INVESTICIJŲ PLANŲ  PATVIRTINIMO Nr. TS-165
2008-08-11 TSp-176 DĖL 2008 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR  IŠLAIDŲ PLANŲ PATIKSLINIMO Nr. TS-160
2008-08-11 TSp-175
DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2008 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2009 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO
Nr. TS-161
2008-08-08 TSp-174 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-183
2008-08-07 TSp-173 DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Nr. TS-163
2008-08-07 TSp-172 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO
Nr. TS-159
2008-08-07 TSp-171 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-164
2008-07-29 TSp-170 DĖL SVARBIŲ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO

Nr. TS-162

2008-07-24 TSp-169 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-30 SPRENDIMO NR. TS – 65 PATIKSLINIMO
Nr. TS-153
2008-07-17 TSp-168 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VšĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS PROGRAMAI „SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS“ KOFINANSUOTI Nr. TS-152
2008-07-17 TSp-167 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VšĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS PROGRAMAI „PRIĖMIMO (SKUBIOS PAGALBOS) SKYRIAUS PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS“ KOFINANSUOTI Nr. TS-151
2008-07-17 TSp-166 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO Nr. TS-145
2008-07-17 TSp-165 DĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRUI Nr. TS-144
2008-07-17 TSp-164 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO FONDO STEIGIMO Nr. TS-146
2008-07-17 TSp-163 DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS Nr. TS-150
2008-07-17 TSp-162 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Nr. TS-149
2008-07-17 TSp-161 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO DEGALINĖSE Nepriimtas
2008-07-17 TSp-160 DĖL MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮVEDIMO
ELEKTRĖNŲ IR VIEVIO MENO MOKYKLOSE
Nr. TS-147
2008-07-17 TSp-159 DĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS PERSPEKTYVŲ Atmestas
2008-07-17 TSp-158 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO AIKŠTELIŲ ŠALIA MOKYKLŲ ĮRENGIMAS IR RENOVAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PARAMAI GAUTI IR ĮNAŠO DYDŽIO NUSTATYMO Nr. TS-143
2008-06-20 TSp-157 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-09-26  SPRENDIMO NR. TS - 209 „DĖL GILUČIŲ, AUSIENIŠKIŲ, BALCERIŠKIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMO IR PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI GAUTI “ DALINIO PAKEITIMO  Nr. TS-142
2008-06-18 TSp-156 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO PRIE TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ Nesvarstytas
2008-06-12 TSp-155 DĖL PATALPŲ PANAUDOS Nr. TS-137
2008-06-12 TSp-154 DĖL TURTO PERDAVIMO  Nr. TS-133
2008-06-18 TSp-153 DĖL PREKYBINIŲ KIOSKŲ ELEKTRĖNŲ MIESTE IŠKĖLIMO Nr. TS-130
2008-06-12 TSp-152 DĖL UAB ,,GELVITA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-154
2008-06-12 TSp-151 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO R. KERDOKIENĖS SODYBOS ELEKTRIFIKAVIMO PROJEKTO DARBAMS APMOKĖTI Nepriimtas
2008-06-12 TSp-150 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO Nr. TS-136
2008-06-12 TSp-149 DĖL  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO PAPILDYMO Nr. TS-128
2008-06-12 TSp-148 DĖL TERITORIJOS ŠALIA SKLYPO KAD. NR. 7980/0002:289 PAKRANTĖS G. 18 VIEVIO M. DETALIOJO PLANO RENGIMO IR NAUJO SKLYPO PARDAVIMO Nr. TS-134
2008-06-12 TSp-147 DĖL TERITORIJOS ŠALIA SKLYPO KAD. NR. 7930/0001:390 ELEKTRĖNŲ M. DETALIOJO PLANO RENGIMO IR NAUJO SKLYPO PARDAVIMO Nepriimtas
2008-06-12 TSp-146 DĖL NUMATOMO STATYTI PRAMONĖS SANDĖLIAVIMO OBJEKTO PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU IR DETALIOJO PLANO RENGIMO Nr. TS-135
2008-06-12 TSp-145 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2008–2009 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Nr. TS-129
2008-06-18 TSp-144 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-138
2008-06-18 TSp-143 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-139
2008-06-12 TSp-142 DĖL SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LOVŲ SKAIČIAUS PADIDINIMO Nr. TS-140
2008-06-12 TS-141 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ  ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  Nr. TS-148
2008-06-18 TSp-140 DĖL BIODEGRADUOJAMŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO Nr. TS-132
2008-06-18 TSp-139 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ĮRENGINIŲ IR ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO Nr. TS-131
2008-06-18 TSp-138 DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2007 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO Nr. TS-141
2008-05-27 TSp-137 DĖL LEIDIMO SUDARYTI PATALPOS PANAUDOS SUTARTĮ Nr. TS-127
2008-05-27 TSp-136 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ Nr. TS-126
2008-05-27 TSp-135 DĖL LEIDIMO PERDUOTI PATALPAS ŽEBERTONIŲ BENDRUOMENEI Nr. TS-125
2008-05-20 TSp-134 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-122
2008-05-20 TSp-133 DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-123
2008-05-20 TSp-132 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS PAPILDYMO Nr. TS-121
2008-05-20 TSp-131 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2007 M. VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-124
2008-05-20 TSp-130 DĖL  ELEKTRĖNŲ IR VIEVIO AGLOMERACIJOS SUDĖTIES NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO  NEMUNO UPĖS AUKŠTUPIO BASEINO VANDENTVARKOS ŪKIO PROJEKTUI Nr. TS-107
2008-05-20 TSp-129 DĖL 2008 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS - 49 PAPILDYMO Nr. TS-129
2008-05-20 TSp-128 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
UAB „POŽEMINIAI DARBAI“
Nr. TS-116
2008-05-20 TSp-127 DĖL LEIDIMO VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEI ĮRENGTI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ Nr. TS-115
2008-05-19 TSp-126 DĖL 2008 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR  IŠLAIDŲ PLANŲ PATIKSLINIMO Nr TS-100
2008-05-19 TSp-125 DĖL 2007 M.  GRUODŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS –  238 „DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“  IR 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 125 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ DALINIO PAKEITIMO

Nr. TS-101

Nr. TS-102

2008-05-20 TSp-124 DĖL 2008 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR MOKĖJIMO TERMINŲ Nr. TS-105
2008-05-20 TSp-123 DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO Nr. TS-104
2008-05-20 TSp-122 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO ETATŲ STEIGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE Nr TS-112
2008-05-20 TSp-121 DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ ETATŲ STEIGIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE IR PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE Nr. TS-111
2008-05-20 TSp-120 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLIERIAUS TARNYBOS  2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Nr. TS-108
2008-05-20 TSp-119 DĖL ALTERNATYVAUS PRIVAŽIAVIMO KELIO PRIE VILNIAUS REGIONO BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO SPECIALIOJO PLANO REG. NR. 010422000065 PAKEITIMO RENGIMO  Nr TS-98
2008-05-20 TSp-118 DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Nr. TS-120
2008-05-20 TSp-117 DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ IR PERSONALINIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ DIREKTORIAMS Nr. TS-110
2008-05-20 TSp-116 DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS Nr. TS-109
2008-05-27 TSp-115 DĖL MATERIALINIŲ PAŠALPŲ, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS  Nepriimtas
2008-05-20 TSp-114 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ  PAVĖŽĖJIMO TARIFO TVIRTINIMO Nr. TS-119
2008-05-20 TSp-113 DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS PATVIRTINIMO Nr. TS-118
2008-05-27 TSp-112 DĖL KONKURSO Į ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-103
2008-05-19 TSp-111 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ IR KOMISIJŲ SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Nr. TS-96
2008-05-19 TSp-110 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-04-27 SPRENDIMO NR. TS-63 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO Nr. TS-97
2008-05-20 TSp-109 DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Nr. TS-113

2008-05-20 TSp-108 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 263 „DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO 2008 METAMS“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO Nr. TS-106
2008-04-18 TSp-107 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „JAUNIMO KRANTAS“ PLĖTROS VIZIJAI Nr. TS-60
2008-04-18 TSp-106 DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-84
2008-04-18 TSp-105 DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO Nr. TS-85
2008-04-18 TSp-104 DĖL TERITORIJOS ŠALIA SKLYPO KAD. NR. 7980/0002:423 VIEVIO M. DETALIOJO PLANO RENGIMO  Nr. TS-69
2008-04-18 TSp-103 DĖL TERITORIJOS, SKIRTOS VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTO STATYBAI ELEKTRĖNŲ M., DETALIOJO PLANO RENGIMO  Nr. TS-68
2008-04-18 TSp-102 DĖL PRITARIMO PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI Nepriimtas
2008-04-18 TSp-101 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SLAUGOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-89
2008-04-18 TSp-100 DĖL 2009 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO
MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO
Nr. TS-64
2008-04-18 TSp-99 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ  ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Nesvarstytas
2008-04-18 TSp-98 DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ PASTATO REKONSTRUKCIJA“ TĘSIMO IR DĖL PRITARIMO INVESTICINIAM PROJEKTUI „VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS PASTATŲ REKONSTRUKCIJA“ Nr. TS-75
2008-04-18 TSp-97 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Nr. TS-95
2008-04-18 TSp-96 DĖL 2007 M. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Nr. TS-90
2008-04-18 TSp-95 DĖL TURTO PERDAVIMO Nr. TS-78
2008-04-18 TSp-94 DĖL UAB ,,GELVITA“ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS TARIFO PATVIRTINIMO Nr. TS-79
2008-04-18 TSp-93 DĖL VIEVIO PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO Nr. TS-80
2008-04-18 TSp-92 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Nr. TS-86
2008-04-18 TSp-91 DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-87
2008-04-18 TSp-90 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2008–2009 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Nr. TS-70
2008-04-18 TSp-89 DĖL SVARBIŲ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO Nr. TS-66
2008-04-18 TSp-88 DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2007 M. AUDITORIAUS IŠVADOS, METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO ATASKAITOS  TVIRTINIMO Nr. TS-82
2008-04-18 TSp-87 DĖL 2008 M. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PAPILDYMO Nr. TS-91
2008-04-18 TSp-86 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-02-18  SPRENDIMO NR. TS – 37 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMO“ PAKEITIMO Nr. TS-92
2008-04-18 TSp-85

DĖL PRITARIMO PYLIMŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
STRATEGINIAM PLANUI

Neteiktas
2008-04-18 TSp-84 DĖL TERITORIJOS ŠALIA SKLYPO KAD. NR. 7910/0007:802 ABROMIŠKIŲ K. DETALIOJO PLANO RENGIMO IR NAUJO SKLYPO NUOMOS Nr. TS-67
2008-04-18 TSp-83 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DALYVAVIMO PROJEKTE ,,MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ Nr. TS-71
2008-04-18 TSp-82

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-05 SPRENDIMO NR. TS – 242 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVRAKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Nr. TS-62
2008-04-18 TSp-81 DĖL KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO Nr. TS-81
2008-04-18 TSp-80 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TRAKŲ SKYRIUI Nr. TS-77
2008-04-18 TSp-79 DĖL PAPILDOMŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ INVALIDŲ DRAUGIJAI Nr. TS-76
2008-04-18 TSp-78 DĖL UAB „GELVITA“ 2007 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO Nr. TS-83
2008-04-18 TSp-77 Nr. TS-63
2008-04-18 TSp-76 DĖL  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS TVIRTINIMO Nr. TS-65
2008-04-18 TSp-75 DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI“ Nr. TS-72
2008-04-18 TSp-74 DĖL FINANSINĖS PARAMOS Nr. TS-88
2008-04-18 TSp-73 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO 2008–2010 M. PATVIRTINIMO
Nr. TS-99
2008-04-18 TSp-72 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO RĖMIMO FONDO  NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-74
2008-04-18 TSp-71 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-93
2008-04-18 TSp-70 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO Nr. TS-94
2008-04-18 TSp-69

DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2007 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Nr. TS-114
2008-04-18 TSp-68 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAPILDYMO Nr. TS-61
2008-04-18 TSp-67 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2007 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Nr. TS-73
2008-03-19 TSp-66 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KATALOGUI IŠLEISTI Nr. TS-58
2008-03-15 TSp-65 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS POLICIJOS GENERALINĮ KOMISARĄ Atidėtas
2008-03-15 TSp-64 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO Nr. TS-26
2008-03-15 TSp-63 DĖL  UAB „GELVITA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS Nr. TS-46

2008-03-15

TSp-62 DĖL  UAB ,,GELVITA“ EKSPLOATUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS MOKESČIŲ Nepriimtas
2008-03-15 TSp-61 DĖL UAB ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ EKSPLOATUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS MOKESČIŲ Nr. TS-45
2008-03-15 TSp-60 DĖL UAB ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR UAB ,,GELVITA“  ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ Nr. TS-44
2008-03-15 TSp-59 DĖL  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Nr. TS-29
2008-03-15 TSp-58 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SLAUGOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Neteiktas
2008-03-15 TSp-57 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNAUTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO Nr. TS-28
2008-03-15 TSp-56 DĖL LEIDIMO SKELBTI PASLAUGŲ PIRKIMO KONKURSĄ Nr. TS-53
2008-03-15 TSp-55 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO UAB „VAATC“ ILGALAIKEI PASKOLAI GAUTI Nepriimtas
2008-03-15 TSp-54 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO UAB „GELVITA“ ILGALAIKEI PASKOLAI GAUTI Nr. TS-52
2008-03-15 Tsp-53 DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PERTVARKYMO IR NUOMOS Nr. TS-35
2008-03-15 TSp-52 DĖL KREIPIMOSI Į APLINKOS MINISTERIJĄ DĖL BEŠEIMININKIŲ STATINIŲ NUGRIOVIMO Nr. TS-57
2008-03-15 TSp-51 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS Nr. TS-48
2008-03-15 TSp-50 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO  PATIKSLINIMO Nr. TS-32
2008-03-15 TSp-49 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SLAUGOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ PAVALDUMO Nr. TS-27
2008-03-15 TSp-48 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2008 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. TS-56
2008-03-15 TSp-47 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO DNSB ,,NAMAI Nr. TS-47
2008-03-15 TSp-46 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO Atidėtas
2008-03-15 TSp-45 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ
KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2008–2009 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
Atidėtas
2008-03-15 TSp-44 DĖL SENIŪNIJOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Atidėtas
2008-03-15 TSp-43 DĖL 2007 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Nr. TS-42
2008-03-15 TSp-42 DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Nr. TS-50
2008-03-15 TSp-41 DĖL VšĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2007 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Nr. TS-41
2008-03-15 TSp-40 DĖL PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO SUMAŽINIMO Nr. TS-37
2008-03-15 TSp-39 DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLAI-DARŽELIUI „ŽIOGELIS“, ELEKTRĖNŲ MOKYKLAI-DARŽELIUI „PASAKA“, SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIUI, PYLIMŲ MOKYKLAI-DARŽELIUI, KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPEI LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ  Nr. TS-40
2008-03-15 TSp-38 DĖL 2008 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS FINANSAVIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Nr. TS-43
2008-03-15 TSp-37 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Nr. TS-31
2008-03-15 TSp-36 DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS Nr. TS-49
2008-03-15 TSp-35 DĖL MOKYMO ĮSTAIGŲ BALDŲ KOMPLEKTŲ PERĖMIMO Nr. TS-51
2008-03-15 TSp-34 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2008-01-30 SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS“ PAPILDYMO Nr. TS-38
2008-03-15 TSp-33 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-01-30 SPRENDIMO NR. TS–13 „DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ IR PERSONALINIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ DIREKTORIAMS“ PAPILDYMO Nr. TS-39
2008-03-15 TSp-32 DĖL SVARBIŲ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO Nr. TS-54
2008-03-15 TSp-31 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2004–2010METŲ STRATEGINĖS PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2007 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Nr. TS-30
2008-03-15 TSp-30 Nr. TS-25
2008-03-15 TSp-29 DĖL ATSISAKYMO TENKINTI TEIKIMĄ Nr. TS-34
2008-03-15 TSp-28 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Nr. TS-55
2008-03-15 TSp-27 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO Nepriimtas
2008-03-15 TSp-26 DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMO Nr. TS-36
2008-03-15 TSp-25 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Atidėtas
2008-03-15 TSp-24 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-03-14 SPRENDIMO NR. TS-35 „DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS“ PAKEITIMO Nr TS-33
2008-03-15 TSp-23 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-02-18  SPRENDIMO NR. TS – 37 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMO“ PAKEITIMO Atidėtas
2008-02-08 TSp-22 DĖL VšĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS PASTATŲ KAPITALINIO REMONTO Nr. TS-24
2008-02-08 TSp-21 DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ PATVIRTINIMO Nr. TS-23
2008-01-22 TSp-20 DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Nepriimtas
2008-01-21 TSp-19 DĖL MOKYTOJŲ  KELIONIŲ (Į DARBĄ IR IŠ DARBO) IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. TS-20
2008-01-18 TSp-18 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Nr. TS-19
2008-01-17 TSp-17 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Sprendimas nepriimtas
2008-01-15 TSp-16 DĖL VšĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PAKEITIMO Nr. TS-10
2008-01-15 TSp-15 DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO DIDŽIŲJŲ PREKYBOS ĮMONIŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO RENGIMO Nr. TS-05
2008-01-15 TSp-14 DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PAKEITIMO Nr. TS-11
2008-01-15 TSp-13 DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTOJIMO PLANO PATVIRTINIMO Nr. TS-07
2008-01-15 TSp-12 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MODERNIZAVIMAS“ Nr. TS-09
2008-01-15 TSp-11 DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTOREI  GENEI DAPKEVIČIENEI IR VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI AUDRONEI STEPANKEVIČIŪTEI Nr. TS-15
2008-01-11 TSp-10

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO

Nr. TS-02
2008-01-11 TSp-09 DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS PATVIRTINIMO Nr. TS-08
2008-01-11 TSp-08 DĖL SVARBIŲ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO Nr. TS-06
2008-01-10 TSp-07 DĖL  ALTERNATYVAUS PRIVAŽIAVIMO KELIO PRIE VILNIAUS REGIONO BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO Nr. TS-04
2008-01-10 TSp-06 DĖL STATINIO, ESANČIO TAIKOS G. 2, ELEKTRĖNAI, PRIVATIZAVIMO Nr. TS-19
2008-01-10 TSp-05 DĖL STATINIO, ESANČIO RUNGOS G. 8, ELEKTRĖNAI, PRIVATIZAVIMO Nr. TS-18
2008-01-09 TSp-04 DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STRATEGINIAMS PLANAMS Nr. TS-14
2008-01-04 TSp-03 DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS Nr. TS-12
2008-01-04 TSp-02 DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ IR PERSONALINIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ DIREKTORIAMS Nr. TS-13
2008-01-04 TSp-01    DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-10-25 SPRENDIMO NR. TS – 230 „DĖL PASKOLOS SKYRIMO UAB „RIMASTA“ PAKEITIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI      Nr. TS-01
Paskutinis atnaujinimas: 2009-01-07 10:48:15

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika