2011 m.
Data Nr. Dokumento pavadinimas Sprendimas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011-12-14 284 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo Nr. TS-297
2011-12-14 283 Dėl pastatų, esančių Elektrinės g. 21, Elektrėnai, remonto darbų pavirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius Nr. TS-296
2011-12-14 282 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Kranto g. 38, Vievis, privatizavimo atidėtas
2011-12-14 281 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių pratęsimo Nr. TS-295
2011-12-14 280 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS – 252 patvirtinto Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo 4 punkto panaikinimo nepriimtas
2011-12-14 279 Dėl žemės mokesčio nepriimtas
2011-12-14 278 Dėl žemės mokesčio Nr. TS-294
2011-12-14 277 Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo Nr. TS-293
2011-12-14 276 Dėl pavadinimų Vievio m. gatvėms suteikimo Nr. TS-292
2011-12-14 275 Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7967/0004:241 detalųjį planą Nr. TS-291
2011-12-14 274 Dėl pritarimo rengti žemės sklypų kad. Nr. 4915/0002:301, 4915/0002:300, 4915/0002:193, 4915/0002:313 detalųjį planą Nr. TS-290
2011-12-14 273 Dėl išlyginamosios mobiliosios grupės steigimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje Nr. TS-289
2011-12-14 272 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Vievio meno mokyklos pastato (unikalus Nr. 7994-0028-4013) rekonstrukcijai Nr. TS-288
2011-12-14 271 Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Nr. TS-287
2011-12-14 270 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Nr. TS-286
2011-11-16 269 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Nr. TS-285
2011-11-16 268 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 202 dalinio pakeitimo Nr. TS-284
2011-11-16 267 Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo Nr. TS-283
2011-11-16 266 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 202 „Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Nr. TS-282
2011-11-16 265 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2012 metams Nr. TS-281
2011-11-16 264 Dėl 2012 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo Nr. TS-280
2011-11-16 263 Dėl paveldimo turto mokesčio Nr. TS-279
2011-11-16 262 Dėl leidimo asociacijai jaunimo organizacijai „Savanorių pajėgos“ registruoti buveinę nesvarstytas
2011-11-16 261 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Nr. TS-278
2011-11-16 260 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 201 „Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. Elektrėnuose nuomos“ dalinio papildymo Nr. TS-277
2011-11-16 259 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Semeliškių ambulatorijai Nr. TS-276
2011-11-16 258 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2012 metams patvirtinimo Nr. TS-275
2011-11-16 257 Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime nesvarstytas
2011-11-16 256 Dėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 bendrojo finansavimo Nr. TS-274
2011-11-16 255 Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0004:5 detalųjį planą Nr. TS-273
2011-11-16 254 Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Nr. TS-272
2011-11-16 253 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Nr. TS-271
2011-11-16 252 Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms Nr. TS-270
2011-11-16 251 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimo“ dalinio pakeitimo Nr. TS-269
2011-11-16 250 Dėl projekto „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) pavadinimo pakeitimo Nr. TS-268
2011-11-16 249 Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Nr. TS-267
2011-11-16 248 Dėl 2011 m. rugsėjo 28 d.  sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymo Nr. TS-266
2011-11-16 247 Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. TS-265
2011-11-16 246 Dėl Elektrėnų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. TS-264
2011-11-16 245 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Nr. TS-263
2011-10-20 244 Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai Elektrėnų ligoninei  Nr. TS-262
2011-10-12 243 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Nr. TS-261
2011-10-12 242 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų dienos centro ir viešosios įstaigos Elektrėnų vaikų globos namų pertvarkymo inicijavimo nesvarstytas
2011-10-12 241 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo Nr. TS-260
2011-10-12 240 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybos nario pakeitimo Nr. TS-259
2011-10-12 239 Dėl nulinio mokesčių tarifo taikymo gyvenamųjų patalpų (valdų) savininkams, kai paslaugomis nesinaudojama nepriimtas
2011-10-12 238 Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių plano patvirtinimo Nr. TS-258
2011-10-12 237 Dėl rekomendavimo rengti detalųjį planą (priedas) nesvarstytas
2011-10-12 236 Dėl įgaliojimų suteikimo Nr. TS-257
2011-10-12 235 Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (priedas 1, priedas 2) Nr. TS-256
2011-10-12 234 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo (priedas 1, priedas 2, priedas 3) Nr. TS-255
2011-10-12 233 Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo (priedas) nepriimtas
2011-10-12 232 Dėl buto, esančio Mokyklos g. 15-3 Vievyje, perėmimo Nr. TS-254
2011-10-12 231 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Nr. TS-253
2011-10-12 230 Dėl Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. TS-252
2011-10-12 229 Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų  parko transporto priemones“ Nr. TS-251
2011-10-12 228 Dėl pritarimo teikti projektą „Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą Nr. TS-250
2011-10-12 227 Dėl pritarimo teikti projektą finansinei paramai gauti iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Nr. TS-249
2011-10-12 226 Dėl pastato, esančio Draugystės g. 22, Elektrėnuose, nuomos Nr. TS-248
2011-10-12 225 Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo (priedas) atidėti
2011-10-12 224 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo Nr. TS-247
2011-10-12 223 Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Nr. TS-246
2011-10-12 222 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Nr. TS-245
2011-09-14 221 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo Nr. TS-210
2011-09-14 220 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 146 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Žebertonyse, N. Kietaviškėse, Alesninkuose)“ 4 ir 5 punktų pakeitimo Nr. TS-209
2011-09-14 219 Dėl leidimo nuomotis lengvuosius automobilius Nr. TS-208
2011-09-14 218 Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Nr. TS-207
2011-09-14 217 Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimo Nr. TS-206
2011-09-14 216 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 128 pakeitimo Nr. TS-205
2011-09-14 215 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 127 pakeitimo Nr. TS-204
2011-09-14 214 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais patikslinimo Nr. TS-203
2011-09-14 213 Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Nr. TS-202
2011-09-14 212 Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0006:1021 detalųjį planą (priedas) Nr. TS-201
2011-09-14 211 Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (priedas) Nr. TS-200
2011-09-14 210 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo (priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4, priedas 5) Nr. TS-199
2011-09-14 209 Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir Valstybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimo (priedas 1, priedas 2) Nr. TS-198
2011-09-14 208 Dėl Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo atidėtas
2011-09-14 207 Dėl projekto bendrojo finansavimo Nr. TS-197
2011-09-14 206 Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą Nr. TS-196
2011-09-14 205 Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Nr. TS-195
2011-09-14 204 Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Nr. TS-194
2011-09-14 203 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Nr. TS-193
2011-09-14 202 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-192
2011-08-17 201 Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo Nr. TS-191
2011-08-17 200 Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Nr. TS-190
2011-08-17 199 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Nr. TS-189
2011-08-17 198 Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Nr. TS-188
2011-08-17 197 Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Nr. TS-187
2011-08-17 196 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Nr. TS-186
2011-08-17 195 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano ataskaitai Nr. TS-185
2011-08-17 194 Dėl 2011 m. birželio 29 d. tarybos sprendimo Nr. TS – 155 1 punkto patikslinimo Nr. TS-184
2011-08-17 193 Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo Nr. TS-183
2011-08-17 192 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimo Nr. TS – 65 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo Nr. TS-182
2011-08-17 191 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn Nr. TS-181
2011-08-17 190 Dėl leidimo asociacijai Elektrėnų bendruomenei „Elektrėnų kraštas“ registruoti buveinę Nr. TS-180
2011-08-17 189 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Beižionių bendruomenei Nr. TS-179
2011-08-17 188 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijai „Spindulys“ Nr. TS-178
2011-08-17 187 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo atidėtas
2011-08-17 186 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo atidėtas
2011-08-17 185 Dėl inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Gelvita“ Nr. TS-177
2011-08-17 184 Dėl negyvenamųjų pastatų nuomos Nr. TS-176
2011-08-17 183 Dėl nuomos sutarties su UAB „Linokompa“ nutraukimo Nr. TS-175
2011-08-17 182 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo Nr. TS-174
2011-08-17 181  Dėl pritarimo susitarimo dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (A-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties pakeitimo projektui. nepriimtas
2011-08-17 180 Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui atidėtas
2011-06-20 179 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“ Nr. TS-173
2011-06-15 178 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos programos patvirtinimo atidėtas
2011-06-15 177

Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo

žemėlapiai

Nr. TS-153
2011-06-15 176

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo

projektas Nr. 2

nepriimti
2011-06-15 175 Dėl nuomos sutarties pratęsimo valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui Nr. TS-166
2011-06-15 174 Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Nr. TS-159
2011-06-15 173 Dėl tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 „Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei  „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Nr. TS-156
2011-06-15 172 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keleivių pavėžėjimo tarifo patvirtinimo Nr. TS-155
2011-06-15 171 Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo Nr. TS-151
2011-06-15 170 Dėl pavedimo atlikti tyrimą Nr. TS-149
2011-06-15 169 Dėl pritarimo susitarimo dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (A-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties pakeitimo projektui atidėtas
2011-06-15 168 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Nr. TS-147
2011-06-15 167 Dėl 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimo Nr. TS-146
2011-06-15 166 Dėl 2010 metų Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-145
2011-06-15 165 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Nr. TS-144
2011-06-15 164 Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo Nr. TS-154
2011-06-15 163 Dėl nuomojamų patalpų paskirties keitimo išlaidų Nr. TS-172
2011-06-15 162 Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Nr. TS-157
2011-06-15 161 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos akcinei bendrovei Lietuvos paštui Nr. TS-168
2011-06-15 160 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“ pratęsimo Nr. TS-164
2011-06-15 159 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga pratęsimo Nr. TS-163
2011-06-15 158 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo Nr. TS-168
2011-06-15 157 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2011 metams Nr. TS-169
2011-06-15 156 Dėl žemės mokesčio mažinimo Nr. TS-171
2011-06-15 155 Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo Nr. TS-167
2011-06-15 154 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo Nr. TS-170
2011-06-15 153 Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-162
2011-06-15 152 Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo Nr. TS-160
2011-06-15 151 Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų patvirtinimo Nr. TS-161
2011-06-15 150 Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių (gimtosios) kalbos valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo pakeitimo Nr. TS-158
2011-06-15 149 Dėl pareiškimo teismui dėl bankroto bylos VšĮ „Jaunimo krantas“ iškėlimo pateikimo Nr. TS-148
2011-06-15 148 Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudėties pakeitimo ir patvirtinimo Nr. TS-152
2011-06-15 147 Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko valstybės tarnybos pratęsimo Nr. TS-150
2011-06-15 146 Dėl laikinai laisvų biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo investiciniams projektams finansuoti Nr. TS-143
2011-06-15 145 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo Nr. TS-142
2011-05-31 144 Dėl laikinosios savivaldybės tarybos tyrimo komisijos sudarymo Nr. TS-141
2011-05-18 143 Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Nr. TS-140
2011-05-11 142 Dėl statytojų atleidimo nuo neparduotų daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų eksploatacijos mokesčių nepriimtas
2011-05-11 141 Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo Nr. TS-126
2011-05-11 140 Dėl įgaliojimų suteikimo Nr. TS-124
2011-05-11 139 Dėl turto grąžinimo Nr. TS-137
2011-05-11 138 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. TS-136
2011-05-11 137 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo Nr. TS-133
2011-05-11 136 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo Nr. TS-132
2011-05-11 135 Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Nr. TS-131
2011-05-11 134 Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-130
2011-05-11 133 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2011–2012 mokslo metams patvirtinimo Nr. TS-129
2011-05-11 132 Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo Nr. TS-128
2011-05-11 131 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo Nr. TS-127
2011-05-11 130 Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo Nr. TS-125
2011-05-11 129 Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą Nr. TS-123
2011-05-11 128 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo atidėtas
2011-05-11 127 Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo Nr. TS-119
2011-05-11 126 Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Nr. TS-118
2011-05-11 125 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano patikslinimo Nr. TS-117
2011-05-05 124 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn Nr. TS-138
2011-05-05 123 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2012 metams Nr. TS-135
2011-05-05 122 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn Nr. TS-139
2011-05-05 121 Dėl įgaliojimų suteikimo Nr. TS-122
2011-05-05 120 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Nr. TS-121
2011-05-05 119 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Nr. TS-120
2011-04-29 118 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2010 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo  Nr. TS-134
2011-04-20 117 Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2010 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo Nr. TS-116
2011-04-20 116 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-115
2011-04-20 115 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-114
2011-04-20 114 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-113
2011-04-20 113 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-112
2011-04-20 112 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-111
2011-04-20 111 Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-110
2011-04-20 110 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo Nr. TS-109
2011-04-20 109 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo Nr. TS-108
2011-04-20 108 Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo Nr. TS-107
2011-04-20 107 Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime sprendimas nepriimtas
2011-04-20 106 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį Nr. TS-106
2011-04-20 105 Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Nr. TS-105
2011-04-20 104 Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą Nr. TS-104
2011-04-20 103 Dėl įgaliojimų suteikimo merui atstovauti Elektrėnų savivaldybės tarybos interesams VšĮ Elektrėnų vaikų globos namų ir VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centro steigėjų dalininkų susirinkimuose Nr. TS-103
2011-04-20 102 Dėl tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus Nr. TS-102
2011-04-20 101 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudarymo Nr. TS-101
2011-04-20 100 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo Nr. TS-100
2011-04-20 99 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo Nr. TS-99
2011-04-20 98 Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo Nr. TS-98
2011-04-20 97 Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų Nr. TS-97
2011-04-20 96 Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo Nr. TS-96
2011-03-24 95 Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į ŽRVVG „Vilkauda“ valdybą Nr. TS-90
2011-03-14 94 Dėl VšĮ Vievio kultūros centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-89
2011-03-14 93 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-88
2011-03-14 92 Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-87
2011-03-14 91 Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-86
2011-03-14 90 Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo Nr. TS-85
2011-03-14 89 Dėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-84
2011-03-14 88 Dėl pritarimo Semeliškių vaikų darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-83
2011-03-14 87 Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-82
2011-03-14 86 Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-81
2011-03-14 85 Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-80
2011-03-14 84 Dėl pritarimo Vievio pradinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-79
2011-03-14 83 Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-78
2011-03-14 82 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-77
2011-03-14 81 Dėl pritarimo Elektrėnų sanatorinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-76
2011-03-14 80 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-75
2011-03-14 79 Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Nr. TS-74
2011-03-14 78 Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-73
2011-03-14 77 Dėl pritarimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-72
2011-03-14 76 Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-71
2011-03-14 75 Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-70
2011-03-14 74 Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-69
2011-03-14 73 Dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Nr. TS-68
2011-03-14 72 Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/grupėms laikinai nedirbti vasarą Nr. TS-67
2011-03-14 71 Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. TS-66
2011-03-14 70 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais nustatymo Nr. TS-65
2011-03-14 69 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-64
2011-03-14 68 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-63
2011-03-14 67 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-62
2011-03-14 66 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-61
2011-03-14 65 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-60
2011-03-14 64 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-59
2011-03-14 63 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-58
2011-03-14 62 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-57
2011-03-14 61 Dėl įgaliojimų suteikimo Nr. TS-56
2011-03-14 60 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Nr. TS-55
2011-03-14 59 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Nr. TS-54
2011-03-14 58 Dėl lėšų skyrimo tęstinei programai „Narkotikai – skrydis į bedugnę“ įgyvendinti Nr. TS-53
2011-03-14 57 Dėl Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 m. ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-52
2011-03-14 56 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo patikslinimo Nr. TS-51
2011-03-14 55 Dėl bendrabučio, esančio Rungos g. 16, Elektrėnai, patalpų panaudos Nr. TS-50
2011-03-14 54 Dėl lėšų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Nr. TS-49
2011-03-14 53 Dėl bendrojo finansavimo dydžio skyrimo projektui „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) Nr. TS-48
2011-03-14 52 Dėl pritarimo prašymui skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui ir bendrojo finansavimo skyrimo Nr. TS-47
2011-03-14 51 Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą Nr. TS-46
2011-02-09 50 Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-45
2011-02-09 49 Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-44
2011-02-09 48 Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Nr. TS-43
2011-02-09 47 Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Nr. TS-42
2011-02-09 46 Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2011–2013 metų strateginiam planui Nr. TS-41
2011-02-09 45 Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Nr. TS-40
2011-02-09 44 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS – 55 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų“ papildymo Nr. TS-39
2011-02-09 43 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Nr. TS-38
2011-02-09 42 Dėl pritarimo sutarties pasirašymui Nr. TS-37
2011-02-09 41 Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 11 priedo patikslinimo Nr. TS-36
2011-02-09 40 Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Nr. TS-35
2011-02-09 39 Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo Nr. TS-34
2011-02-09 38 Dėl Vievio miesto ribų keitimo Nr. TS-33
2011-02-09 37 Dėl įgaliojimų suteikimo Nr. TS-32
2011-02-09 36 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimo nesvarstytas
2011-02-09 35 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais Nr. TS-31
2011-02-09 34 Dėl žemės mokesčio Nr. TS-30
2011-02-09 33 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su I. Počepkienės personaline įmone pratęsimo Nr. TS-29
2011-02-09 32 Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6 A, Elektrėnai, nuomos Nr. TS-28
2011-02-09 31 Dėl Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. TS-27
2011-02-09 30 Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo Nr. TS-26
2011-02-09 29 Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2011 metų sąmatos patvirtinimo Nr. TS-25
2011-02-09 28 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo Nr. TS-24
2011-02-09 27 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Nr. TS-23
2011-02-09 26 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Nr. TS-22
2011-01-19 25 Dėl lėšų skyrimo asociacijai LRK Energija Nr. TS-08
2011-01-12 24 Dėl viešosios įstaigos Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatų patvirtinimo Nr. TS-20
2011-01-12 23 Dėl viešosios įstaigos Vievio ambulatorijos pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Nr. TS-19
2011-01-12 22 Dėl viešosios įstaigos Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatų patvirtinimo Nr. TS-18
2011-01-12 21 Dėl viešosios įstaigos Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Vievio šeimos gydytojų kabineto įstatų patvirtinimo Nr. TS-17
2011-01-12 20 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimo Nr. TS-16
2011-01-12 19 Dėl finansinės paramos skyrimo Nr. TS-15
2011-01-12 18 Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Nr. TS-14
2011-01-12 17 Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Abromiškių reabilitacijos ligoninei Nr. TS-13
2011-01-12 16 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo viešajai įstaigai Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei panaudos teise Nr. TS-12
2011-01-12 15 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su Vilniaus teritorine darbo birža pratęsimo Nr. TS-11
2011-01-12 14 Dėl žemės nuomos mokesčio Nr. TS-10
2011-01-12 13 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo nesvarstytas
2011-01-12 12 Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Nr. TS-09
2011-01-12 11 Dėl pritarimo detaliojo plano rengimui Nepriimtas
2011-01-12 10 Dėl pritarimo detaliojo plano rengimui Nepriimtas
2011-01-12 09 Dėl pritarimo Semeliškių vaikų darželio 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Semeliškių vaikų darželio 2011–2013 metų strateginiam planui Nr. TS-07
2011-01-12 08 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui Nr. TS-06
2011-01-12 07 Dėl pritarimo Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui Nr. TS-05
2011-01-12 06 Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų pradinės mokyklos 2011–2015 metų strateginiam planui Nr. TS-04
2011-01-12 05 Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Nr. TS-03
2011-01-12 04 Dėl pritarimo projektui „Energetika merams“ ir lėšų skyrimo nepriimtas
2011-01-12 03 Dėl pritarimo projektui „Per sportą į sveiką gyvenimą“ ir bendrojo finansavimo atidėtas
2011-01-12 02 Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo Nr. TS-21
2011-01-12 01 Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Nr. TS-01
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-08 11:59:15

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika