Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Kontaktai
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Mero pavaduotojas
 • Darbotvarkė
 •   Savivaldybė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Turto valdymas
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lėšos veiklai viešinti
 • Verslui
 • Ekonominė aplinka
 • Ekonominė aplinka
 • Verslo vystymas
 • Verslo pradžia
 • Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai
 • Parama verslui
 • Smulkusis verslas
 • Svečiams
 • Informacija turistams
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Gyventojų priėmimas
 • Užduoti merui klausimą
 • Mero sudarytos darbo grupės
 • Veiklos ataskaitos
 • Administracija
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuorodos
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
 • Tarybos nariai
 • Tarybos kolegija
 • Frakcijos, koalicijos
 • Komitetai
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinės komisijos ir tarybos
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2019-2023 metų veiklos programa
 • Tarybos darbo planas, darbotvarkės ir protokolai
 • Posėdžiai
 • Tarybos posėdžių transliacija
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Veiklos ataskaitos
 • Tarybos ir mero sekretoriatas
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Galerija
 • Priėmimas į darželius
 • Turto valdymas

  1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos

  2. Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos  aprašas

  3. Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių sąrašas 2022-08-01

  4. Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarčių sąrašas 2022-08-01

  5. Valstybės nekilnojamojo turto, valdomo patikėjimo teise, sąrašas

  6. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo

  7. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

  8. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

  9. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

  10. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo  ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  11. Savivaldybės nekilnojamasis turtas , perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

  12. Elektrėnų savivaldybės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo sąrašas 2022-05-01

  13. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 m. spalio 27 d. Nr. VI.TS-219

  14. Sprendimas dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Elektrėnų savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo (2020m. rugpjūčio 26 d. Nr. VI.TS-187)

  15. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m. spalio 27d. Nr. VI.TS-218)

  16. Elektrėnų savivaldybės nuosavybėm įsigyti būstai 2021 - 2022 metais

  17. Sprendimas dėl valstybės turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn (Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn perimamų Kietaviškių seniūnijos gatvių ir kelių sąrašas)

  18. Sprendimas dėl valstybės turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn (Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn perimamų Pastrėvio seniūnijos gatvių ir kelių sąrašas)

  19. Sprendimas dėl valstybės turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn (Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn perimamų Elektrėnų seniūnijos gatvių ir kelių sąrašas)
  Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-20 11:18:50