Informacijos apie pažeidimus teikimas

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundų, prašymų ar pranešimų, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, pateikimui.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

Vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:

1. elektroninio pašto adresu [email protected]., atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 11 punkte nurodyta informacija;
2. paštu Elektrėnų savivaldybės administracijai adresu: Rungos g. 5, LT- 26110 Elektrėnai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 11 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
3. žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją pas kompetentingą subjektą (116 kab., Rungos g. 5, LT- 26110 Elektrėnai). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo dėl pažeidimo gali su pranešimu tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1. pažeidimas turi esminės reikšmės viešajam interesui;
2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
3. vadovaujantys su Savivaldybės administracija darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimų;
4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per Savivaldybės administracijos vidinį kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
5. yra pagrindas manyti, kad asmens, pateikusio pranešimą Savivaldybės administracijos vidiniu kanalu, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.
6. informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negali pasinaudoti Savivaldybės administracijos vidiniu kanalu, nes jo su Savivaldybės administracija nesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-04 10:00:02

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika